onsdag 16 december 2015

Julkalender, lucka 16

Ribes glandulosum, FinE

Dvärgribs, K-474


Marktäckande växtsätt med ca 0,3 – 0,5 meters höjd.Sorten har ett utomordentligt täckande, grönt löv som på hösten får praktfull höstfärg.

Klonen K-474 som valts till FinE-växt kommer från arboretrum Mustila i sydöstra Finland. Den är mycket bra att använda t.ex i trafikrefuger och liknande planteringar. Härdig i Finland till zon VII (Sverige ca zon VIII)

Övrigt: Ribes glandulosum produceras både som liten kruk- eller pluggplanta och som omplanterad, klippt planta i 2-3 liters kruka. På hösten eller tidig vår när luftfuktigheten är större kan man göra anläggningar direkt med pluggplantor, andra tider är större krukplantor att föredra.

Den här nyplanterade refugen är endast ett halvår sen planteringen och ändå är det inte långt kvar tills växten täcker området helt.

Dvärgribsen får också bär, som inte är giftiga men heller inte goda.
Planterar man utanför de fuktigare månaderna skall man helst använda större krukplantor för annars finns en risk att planteringen torkar ut mycket snabbt.


blommorna är ganska obetydliga

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar