måndag 16 mars 2020

Coronatider och plantor för din trädgård


Att jobba i trädgården är alldeles utmärkt sätt att tillbringa coronatiden

Just nu i dessa Corona-tider blir vi dagligen påminda om att vara försiktiga och det är helt klart att vi på plantskolan också är försiktiga, inte minst med tanke på vår och våra kunders säkerhet och hälsa.Dock vill vi påminna om det faktum att vara försiktig betyder inte att Du ska helt sluta leva. Egentligen är ett av de bästa sätten att hålla avstånd till andra människor att jobba hemma med egen trädgård. Ute i friska luften får egna hälsan också välbehövliga D-vitaminer och nyttig motion.

 

Att observera!

 

Vi på plantskolan har lång erfarenhet av att jobba med växtinfon också via web och digitalt - egentligen har det redan under många år varit så att en stor del av t.ex häckarna beställs vintertid och sedan avhämtas när kunden har planteringsdiket fixat på våren-försommaren. Har du plantorna färdigt betalade (med 2% kassarabatt dessutom) kan vi t.o.m. ställa ut dem för avhämtning på önskad tidpunkt utan att du ens behöver träffa en enda människa. Gödseln behöver du inte heller köa för att köpa eftersom den kommer med på köpet från oss.

t.ex häckar kan man bra beställa via email
 
också t.ex marktäckare och träd är sånt man bra kan beställa via email. På bilden Stefanandra

Andra saker som det är bra att minnas när det gäller plantor och besök på plantskolan:

 
- På vår plantskola finns det gott om utrymme och du behöver aldrig komma närmare andra än vad du själv vill. 2 meters avståndet som ofta rekommenderas är alltså helt vanligt och fullt okej hos oss.
Gott om utrymme - du behöver inte trängas med andra

 
- Plantskolan öppnar precis som normalt, 2 maj. I vår är marken inte frusen och finns det kunder som vill plantera sina häckar och större buskplanteringar före detta datum så kan det oftast fixas eftersom vi vinterlagrar väldigt mycket av våra växter ute på växtbäddorna. Du gör som vanligt, ringer före besök så vet vi nog här på plantskolan vad som är möjligt eller inte möjligt. Denna "förtida" hämtning gör vi i vår för att undvika att alltför många skall komma just på vår öppningsdag 2 maj.  


Observera dock att april månad normalt är en bråd månad med mycket storleveranser hos oss, så när det frågan om bara en eller ett par växter ska du överväga om det i alla fall är skäl att plantera dem i maj.


Det blir knappast några "på plats" tävlingar på öppningen i vår!
 
- 2 maj på säsongöppningsdagen har vi planerat evenemang med "växtsläpp" och tävlingar m.m.. Finns Corona-risken kvar den 2 maj inhiberas alla "på plats"-tävlingar likaså kommer alla erbjudanden vi normalt har under endast öppningsdagen att erbjudas en längre tid för att det inte ska bli farlig trängsel i butiken. 

- Perennaväxterna är normalt inte leveransklara förrän en bit in i maj men redan i april kan du planera gärna din rabatt och förbered den genom att avlägsna ogräsen samt skaffa mera jord.
 
Förbered för perennaväxterna och avhämta in i maj

- I maj när vi öppnar plantskolans butik planerar vi att ha disinficeringmöjlighet på bl.a betalterminalen MELLAN VARJE KUND!

 
- Är du i hemkarantän i maj och vill ha växter? Ingen panik vi kan leverera till din grind. Inom närområdet kör vi med egen bil och längre bort är det budbil eller transportbil som avlämnar i grinden. Plock- och transporttaxa för detta arbetas fram som bäst.

Vi ska plantera nästa säsongs växter nu på våren - därför vill vi vara försiktiga med smitta
 
Vi på plantskolan är extra försiktiga nu - vi vill absolut inte att våra kunder eller inte heller vår personal ska få smitta, dom ska nämligen just nu i vår plantera och odla de plantor du ska köpa efter coronatiderna - i höst och nästa år!


Tyvärr - inga gruppbeställningar så länge som coronatiden varar

Med hopp om en solig och fin vår trots virusoron,

Wickmans Plantskola

onsdag 11 mars 2020

Fixa problemslänten!

Alla har vi ett eller en par problemplatser i trädgården. Det kan vara en enkel mindre gräsyta som är besvärlig att nå med gräsklipparen eller det kan vara en slänt eller sluttande yta som är direkt svår att klippa och sköta.


För detta ändamål finns det en bra lösning, plantera med täckande växter! Ju besvärligare (o)gräs du har desto högre växt skall du välja. 

Några tips på passande växter hittar du i vår nya folder för släntväxter vilken du också kan bläddra i via gratisprogrammet ISSUU.


Bläddra och se de vanligaste släntväxterna här i broshyren på Issuu.
Hösten 2019 i samband med Planteringsveckan hade vi ett inlägg med flera av släntväxterna i broshyren. Läs gärna  detta.


Wickmans Plantskola