måndag 27 september 2021

Hösten är bästa planteringstiden

Plantera häcken på hösten så vinner du nästan en hel växtsäsong!

Visst är det bra med sommar och sol men också hösten har sin charm. Tänk på alla frukter och färger som hösten för med sig. På hösten är det också gott om tid att förbereda för nästa sommarsäsong.

Den kloke villaägaren tänker nu framåt och kanske planterar häcken som inte blev av i sista sommarens torka eller varför inte det där äppelträdet som barnen så gärna ville ha...

Även om vi i plantskolan stänger butikssidan den sista september betyder det inte att planteringssäsongen är över. Det är snarare tvärtom att nu börjar höstens bästa planteringstid, vilken vi plantskolister tar tillvara  genom att åka ut på planteringsuppdrag.

För dig som behöver växter finns i oktober-november möjligheten att överenskomma om hämtningstid eller finns du längre bort så beställer du kanske normal leverans med budbil eller med Postnord.

Bl.a. följande fördelar är bra att komma ihåg om höstplanterat.

Häck

En sanning som vi många gånger brukar hålla fram är att t.ex häcken du planterar nu på hösten har ordentligt mer tid att växa nästa säsong jämfört med samma häck planterad på våren. Nämligen:

-Höstplanterat får naturlig bevattning och torkar inte en endaste dag

-Höstplanterat rotar sig ren på hösten eller om du planterar riktigt sent så rotar den sig på våren medan tjälen går ur jorden

-Dito vårplanterad får du i marken tidigast när tjälen gått ur jorden och jorden torkat upp så pass mycket att du kan bearbeta, vilket normalt är flera veckor efter att de höstplanterade bärjat växa med sina rötter.

-Höstplanterat gödslar du redan när snön smultit bort och gödseln finns då tillgodo för en riktigt snabb och effektiv vårstart. Gödslar du i samband med vårplanteringen så kräver alla granulerade gödselmedel ca 8-14 dagar att börja verka, alltså redan där en "vårförlust".

Perennaväxter

Sedan är det också den här sanningen att den som skaffar alla sina perennaväxter på våren sällan har nåt riktigt fint höstblommande i sina rabatter. Aster, Kärleksört, Flox, Sköldpaddsört det är några som är finfina långt in på hösten. Gräs i olika varianter har sina vippor och är som vackrast just på hösten och senvintern. 

Och vid tanke på gröna gräs så ska du också komma ihåg att perennaväxter liksom gräsmattan faktiskt mår bra av en liten gnutta kvävegödsel inblandad i höstgödseln. Sisådär 2-3% kväve gör att rotsystemet utvecklas maximalt.

Träd

Fruktträd som äppel, päron och plommon har dom flesta förstått att höstplantering är att föredra, mest då p.g.a att torkan brukar ta dom vårplanterade.

Också de riktigt vanliga träden som björk, rönn, lind, lönn m.m. lyckas betydligt bättre med höstplantering (t.o.m. vinterplantering för riktigt stora träd är att föredra framom vårplantering). Här är det också samma faktum som med häckarna, betydligt snabbare igång på våren när det redan är på plats.

Barrväxter

Krukodlade barrväxter har alla sina rötter, inklusive de små sugrötterna, i behåll  i krukan och kan alltså leverera den fukt barrväxten behöver långt in på hösten liksom genast från vårstarten.

Barrväxter som tas från fält med klump är däremot nåt som oftast behöver ha några fina höstveckor för att bilda nyga sugrötter så dessa ska gärna planteras i någorlunda god hösttid.

För vintergröna barrväxter gäller att man ska skydda dem från den starkaste vårsolen liksom från den torraste vinden de två första vintrarna något som gäller för både vår- och höstplanterade. Några kvistar granris eller den speciella skuggväven brukar normalt räcka till gärna då i samband med ett täckande lager barkflis på marken.

Det  är faktiskt en sak till som är bra med höstplantering - priset! På hösten undviker du prishöjningen som kommer till våren!

 


 

söndag 26 september 2021

Äppelträd, Skötselråd för 3 första åren

 

Under augusti 2021 hade vi ett erbjudande med unga äppelträd, där vi bl.a hade utförliga skötseldirektiv för 3 första åren. Kanske nåt som kan vara bra tips också för andra.

Grattis till ditt köp av äppel ungplanta. Så här är det lämpligt att sköta om den de 3 första säsongerna för att uppnå ett stabilt och vackert träd som orkar bära frukt under många decennier.


Hösten år 1:

- Det är viktigt att plantera plantan så snabbt som möjligt. Oplanterad planta bör nämligen hållas lätt fuktig i rotklumpen - inte för våt och absolut inte torka ut.

- Vid plantering är det bra att försiktigt lossa på rötterna på två sidor efter att du tagit plantan ur krukan. Detta för snabbare rotning och för att undvika framtida rotsnurr. I plantskolan odlas plantan i en relativt liten 2-3 liters kruka för att på detta sätt snabbt bilda en tillräckligt lång "stam".

- Planteringsjorden skall vara väl dränerad, mullrik och i övrigt enligt normala planteringsanvisningar. Har du styv lera som inte släpper igenom vatten, ska du extra noga bekanta dig med anvisningarna, t.ex plantskoleodlarna r.f.s anvisningar vilka finns att få i vår plantskola.

- Området runt plantan täcker du förslagsvis med bark eller flis, för att hålla bort fröogräs och för att hålla markfukten nästa vår/sommar. Gör detta genast så är det inte bortglömt! Barkflis finns att köpa som tillägg till paketet.

- Stödbambun som är med i paketet sätter du också på plats genast (Tips - sätt bambun på södra sidan, läs längre fram varför) och binder stadigt med gummisnodden som finns med. Sätt snodden två varv runt stam-bambukäppen och knyt till. Bind på minst två platser men översta 20-30 cm skall inte bindas. Observera att den lilla smala bambupinnen som redan finns hos plantan inte är stödkäpp utan endast pinne vi använt i odlingen för att rikta plantan under uppväxt. Du kan antingen låta den vara kvar en tid eller ta bort den genast.

- Vattna ordentligt minst en gång. Håll upsikt över plantan de närmsta två veckorna och vattna till ifall att risk för torka uppstår. Om hösten blir torr kan trädet behöva enstaka bevattning också efter detta, men i regel är hösten en sån tid att det inte behövs. VATTNA INTE OM JORDEN UNDER BARKEN REDAN ÄR FUKTIG! 

- Tillsätt höstgödseln du fick med i paketet (7-10 g/planta). Gödseln strör du ut på en cirkelyta om ca 40 cm runt trädet. DET ÄR DIREKT FARLIGT FÖR TRÄDET OM DU SÄTTER ALL GÖDSEL INVID STAMMEN. Höstgödsel innehåller kalium och fosfor och gör att plantan övervintrar bättre. Läs mer om gödsling på vår gödselinfo.

- Efter allt detta lindar du stamskyddet runt både plantan och bambustödet. Stamskyddet skall gå ca 1-2 cm ner i barktäckningen OCH observera det skall tas bort senast till midsommar nästa säsong.

- Senare under hösten är det bra om du ytterligare placerar ett högre galler runt plantan, alternativt första vintern sätter ett extra stamskydd på höjden.

Våren år 2

- Kolla gärna att plantan mår bra redan i januari-februari eller senast i början av mars. Kolla särskilt att gallret hålls på plats och är tillräckligt högt över snön för att skydda mot hare, rådjur och hjort. 

- Satte du stödpinnen på sydsidan så funkar den samtidigt som skuggning för stammen. Satte du den till nån annan sida ska du helst sätta nåt material som skuggar stammen för solvärmen (medan marken är frusen) eftersom det ibland finns risk att solsidan värms upp medan skuggsidan är mycket kall. Detta kan göra att spänningar uppstår i plantans barkskikt och att barken helt enkelt spricker mellan det uppvärmda och det kalla. När stammen är större kan man "kalka" stammen vit för att uppvärmning inte skall ske. Precis där snötäcket ligger är risken för dessa skador som störst.

- Påsktiden eller senast före tillväxten startar i slutet av april-början av maj ska du beskära plantan. Detta gör du enkelt genom att helt sonika klippa av toppskottet. Du klipper högre upp om du vill ha längre stam på trädet och lägre ner om du vill ha kortare. Trädet bildar grenar på ca 20-40 cm under beskärningen och översta ögat bildar nytt toppskott. Klipp ca 0,5 -0,8 cm överom öga.

- viltgallret kan du gärna låta vara kvar ytterligare en tid men skyddade du plantan med ett extra stamskydd på höjden så skall du nu ta bort det andra skyddet.

- Osmocotegödseln som är med i paketet tillsätter du I BÖRJAN AV MAJ, (senast under maj). Denna gödsel är långtidsverkande under 3-4 månader och den ger mera växtkraft varma dagar när trädet växer mera och mindre kallare dagar. Gödseln börjar verka ca 10-14 dagar efter appliceringen. Osmocote gödseln skall sättas ner en bit under barkytan eller alternativt göras ett till två hål i barken/markytan och sättas dit. Denna gödsel har ett skal (som släpper igenom en liten mängd gödsel i taget) och skalet skall hållas lätt fuktigt, annars upphör gödseln att verka. Det är därför viktigt att gödseln kommer några centimeter ner under ytan.

- Under sommaren år 2 kan du ta bort eventuella skott som kommer nertill på stammen och särskilt alla skott som kommer under ympstället. Skott under ympstället är från grundstammen och de stjäl endast näring och utrymme. Konkurrerande toppskott (se anvisningar) kan du också korta in eller ta bort så fort du ser såna. 

- Bevattna trädet om torrväder råder under längre tider, men övervattna inte (kolla med fingret om jorden är fuktig under barktäckningen före bevattning).

- Du kan också kolla uppbindningen (gummisnoddarna). Dessa är av ett material som töjer sig när stammen växer till i omkrets, men vill du vara extra försiktig kan du också lossa dem och binda igen nån centimeter bredvid.

Hösten år 2

- Nu höstgödslar du med höstgödsel igen. Bor du inåt landet ska du göra detta redan i mitten av augusti. I kusttrakten har du tid på dig ännu ganska lång tid, men tipset är att ändå göra det i god tid. På marknaden finns vattenlöslig höstgödsel och vanlig kornad höstgödsel. Skillanden är endast att den kornade skall ha ca 10 dagar att lösa sig och börja verka medan den andra verkar snabbare. Tips! Glömde du gödsla tidigt - använd då den vattenlösliga gödseln!

- sätt tillbaka viltgallret på hösten så att ditt nu fina träd får vara i fred för viltet. Sätt också stamskyddet, och igen förvissa dig om att det går ner 1-2 cm i marken/barken, detta för att hindra eventuell åkersork att gnaga ditt träd nertill.

Våren - sommaren år 3

- under vintern ska du igen kolla trädets viltskydd och eventuell solvärme på solsidan av stammen.

- Beskärning gör du igen påsktid-fram till början av maj. Nu beskär du till en jämn pyramidform så att grenarna inklusive toppskottet är max 30-50 cm långa. Beskär så att knopp (öga) vänder neråt på kvisten. Mera om beskärningen på bild/karta i planteringsanvisningarna.

- Gödsla trädet nu också. Vill du inte köpa samma långtidsverkande Osmocote gödsel (bör nu vara dubbel dos) så kan du använda helt vanlig trädgårdsgödsel (början av maj) + fullgödsel (mitten av juni) + höstgödsel (aug-sept).

- under sommaren gör du inget annat än vattnar vid långvarig torka och ev. beskär nåt konkurrerande toppskott.

Hösten år 3

- Nu höstgödslar du med höstgödsel igen och viltskyddet på precis som år 2. Nu är ditt träd betydligt större så du behöver kanske mera galler.

- Planterade du sommarsorter eller tidiga nyare höstsorter har du troligen nu också en eller ett par frukter att provsmaka.

och sen...

... och framledes ungefär likadant men efter 5:te året kan du överväga att göra en JAS-beskärning (Juli-augusti-september) eftersom den i allmänhet ger mindre tillväxt än vårbeskärningar. 

Lycka till med ditt träd

WICKMANS PLANTSKOLA

lördag 18 september 2021

Asken "Helmi"

Asken Helmi har stora blad precis som ask i allmänhet, här bild tagen på hösten 2021

 
Det är kul att kunna hjälpa andra med deras växter och särskilt när allting klaffar och lyckas. 
 
Varje år gör vi en del odlingsuppdrag på växter folk av ena eller andra orsaken vill ha nya plantor av. För det mesta är det fruktträd men det man minns allra bäst är förstås när det dyker upp nåt som man absolut inte trodde kunde vara sant.

Hösten 2019 kom det ett sånt samtal. Det var från en återförsäljare i nordligaste Sverige som påstod att dom hade en kund som har en 50 år gammal ask, Fraxinus excelcior. Ask har normalt härdighetszon 3 i Finland vilket då motsvarar ca zon 5 i Sverige. Denna ask var belägen i Kiruna vilket då är i zon 8, alltså betydligt norr om gränsen, låt vara att den skall vara planterad vid en sydvägg.

Nå saken var den att gruvbolaget LKAB flyttar på en hel del gårdar och hus i området och nu stod denna gård i tur. Frun i huset var dock av den åsikten att trädet skulle räddas på ett eller annat sätt och frågan var därför hur?

Vi föreslog att man skulle klippa ympkvistar på senhösten och uppbevara fuktigt inslaget i papper i kylskåp tills passlig snabb transport uppenbarade sig. Detta blev i alla fall inte av på senhösten men in på vintern kom det ånyo på tal och då beslöt vi att pröva med att sända kvistarna per post.

Försändelsen tog 7 dagar att nå fram och kvistarna var helt ok i det fuktiga pappret + plasten. Det här skulle nog bli en enkel match tänkte vi då men se nästa problem kom så småningom emot när vi skulle köpa in några passliga grundstammar att förädla-ympa på. Alla plantskolor som odlade småträd i södra Finland hade nåt år tidigare ålagts att förstöra sina plantor p.g.a någon svampsjukdom så där rök den möjligheten.

Nåja ask finns i egen trakt, inte överallt men i alla fall nåt träd här och nåt träd där. Nästa tanke blev alltså att när våren anlände besöka nån av platserna för att hitta några självsådda plantor. Våren kom och sökandet började. På den egna tomten fanns inte en enda liten planta fast där alltid varit enstaka fröplantor mest varje år. Grannen har för några år sen planterat tre exemplar på en naturäng så följande sökplats gick dit. Men ack o ve inte ens där fanns minsta lilla spår av extra plantor.

Nu blev det att börja ringa runt till bekanta vilka man visste hade ask på sina gårdar. Tror säkert jag pratade med uppemot tio personer vilka då kollade sina gårdar men varenda en hade samma dåliga nyhet - ingenting!

Dvärgasken Fraxinus excelcior var nästa alternativ. Nu var det så att några såna skulle enligt växtinventariet från hösten finnas i egen kyl, men minnet sade att storleken på dessa nog är i mindre laget. Vid koll var de inte bara små utan minimala vilket då betyder ca 2 mm i diameter. Inte riktigt passliga för ympkvistar som låg på 10-12-14 mm alltså. Voi, voi - vad finns nu för alternativ?

Det blev att börja prata med plantskolekolleger norröver för att se om nån eventuellt har försökt sig på ask ditåt. Och se här blev det napp, inte vanlig ask utan Fraxinus pensylvanica, vilken då också skall vara en zonklass härdigare än den vanliga asken - finfint. Kollegan lovade gå ut på fältet och fixa 5-10 stammar. Återkom följande dag och säger. - Det här är nog de krogiaste grundstammar jag nånsin föreslagit, men träden är stora och de enda som är någorlunda användbara är just såna som lämnat oskötta och varit meningen att rensa bort. 10 såna krokstammar anlände och placerades in i kylen i väntan på litet extra tid för ympningen.

Försommaren 2020 var en av de livligaste någonsin p.g.a den s.k. Coronakrisen, alltså viruset som medförde Covid-19 sjukdomen. Folk uppmanades allmänt att vara hemma vilket fick som följd att de flesta satsade litet extra på sina trädgårdar, särskilt ätbart. Jag som skulle ympa de här sista träden var totalt slutkörd varje kväll men där midsommartiden blev det nån timme över för ympningen.

Det ympades friskt på alla skott som hade någotsånär passlig grovlek. Vissa ympar blev på 150 cm höjd, andra på 80-100 cm och 3 ympar blev på en annars hög stam (vilken också ympades) som hade tre små skott nertill. In med förädlingarna i drivhuset och sen blev det vänta av. Efter nära två veckor fanns ännu inte tillstymmelse till växt på ymparna. Små vildsott på stammarna vittnade om att åtminstone dessa var friska. Vildskotten avlägsnades i normal ordning vartefter de kom fram och se efter de två veckorna svällde plötsligt knopparna på ymparna och en efter en bröt fram med löv och tillväxt. Döm om förvåningen när precis alla gjorda ympar började växa.

Nu blev det att meddela den glada nyheten till återförsäljaren i Norra Sverige och jag frågade samtidigt vad dom ville ha för arbetsnamn på träden. Helmi blir bra för det heter frun som blev tvungen att flytta blev svaret.

Så nu är det bara att se hur asken Helmi utvecklar sig och så ska vi inkommande vår sända en eller ett par exemplar till familjen som blev utan träd i flytten.
 
Kjell Wickman 

Blad sommar 2021


 
PS! 2 träd blev sända i maj 2021 och fru Helmi lär ha blivit själaglad för sina nya träd. Alltid roligt att kunna hjälpa och nu får vi se om Helmi-asken får någon fortsättning av de ympar som blev kvar hit. Den som lever får se, som det brukar heta.   KW

I jämförelse med dvärgask (den gula till höger) sitter bladen kvar längre med grön färg.Bild höst 2021
onsdag 15 september 2021

Malus sorter

 


Höstäpple, Malus Ananaskanel, C Wiplant

Vår äppelbildssortlista har vi nu senast i februari 2024 uppdaterat med tiotalet nya sorter/bilder. Här finns både prydnadsäppel, pelaräppel och vanliga sommar-, höst-, och vintersorter.

Lagersituationen för små mängder träd är också bättre än för några år sedan, men givetvis finns en hel del sorter man behöver specialbeställa för leverans höst 2024 - vår 2025.

 

På vårvintern 2021 gick vi igenom äppelträd och äppelbilder. Dessa bilder samlade vi enkom för en av våra partikunder och sorterna är såna som var av intresse för levererans just då. 

Efter detta har vi då och då fyllt på med bilder på mera äppelsorter. Vi har försökt oss att ordna dem alfabetiskt enligt sortnamnet, alltså t.ex höstäppelsorten Juuso återfinns bland andra sorter på bokstaven "J".

Om du vill säkerställa dig om leverans av nån speciell sort t.ex för  höst/vårleverans så kan du alltid reservera i god tid, alltså 1-2 år före önskad planteringssäsong. Har du inte reserverat och önskar plantera snarast kan du alltid försöka fråga efter din sort, har du tur så finns ett eller flera exemplar lediga.

Alla bilder är Copyrightskyddade och får inte användas för komersiella ändamål utan vårt samtycke (som fås endast för våra återförsäljare eller mot skild betalning). 

Sorterna i alfabetisk ordning:

 

 

 

Prydnadsäppel Aamurusko

 

Höstäpple, Malus Ananaskanel, C Wiplant

Höstäpple Malus Ananaskanel, C TVY
Vintersort Malus Amorosa

Höstsort Antonovka 600

Vintersort Antonovka

Vinteräpple, Malus AromaSommarsort Astrakan Gyllenkrok


Prydnadsäppel Malus baccata, klon orangeröda frukt (TTA)

Prydnadsäppel Malus baccata, klon gul frukt

Sommarsort Bergius
Pelaräpple, Malus Bolero (Ballerina Bolero)Sommaräpple Borgovskoje


Prydnadsäpple Dolgo, också användbara frukter

Prydnadshängäpple Malus Ectermeyer

Pelaräpple, Malus Elina
Sommaräpple Malus Esters päronäpple

Sommaräpple Malus Esteri


Malus Erstaa

Familjeäppel, 3 sorter

Sommaräpple Malus Grenman
Sommaräpple Malus Gerby Tidiga


Höstäpple Gul Kanel

Höstäpple Malus Heta

Prydnadsäppel Malus Hopa

Sommaräpple Malus Huvitus

Prydnadshängapel, Malus hyvingiensis

Höstäpple Malus Jaspi

Prydnadsäppel Malus John Downii


Vinteräpple Malus Juuso

Höstäpple Malus Juuso

Prydnadsäpple Malus Cowichan (syn Kadetti)
Sommaräpple Malus Konfetnoje

Prydnadsäppel Malus Kirjailija
Sommaräpple Malus Krasnoje Rannaje också kallad Punaposki i Finland

Sommaräpple, Malus Krasvitsa Sada


Sommaräppel Malus Kultainen Kitaika

Sommaräppel Malus Lavia

Vinteräppel Malus Lobo

Prydnadsäppel Malus Makamik

Prydnadsäppel Malus Marjatta


Pelaräpple Malus Medoc


Höstäpple Malus Medunitsa (Honung)

Höstäppel Malus Melba röd

Höstäppel Malus Melba

Höstäpple Malus Moskovan päärynäomena_Moskvas pääronäpple

Prydnadsäpple, Malus Musta Rudolf


Sommaräppel Malus Norland
Prydnadsäppel Onneli


Prydnadsäppel vitblommig, Malus Oppio

Höstäpple, Malus Osmolas höstPrydnadsäppel Malus Paavo

Höstäppel Malus Pekka

Höstäpple Malus Pervisaljut

Äppel/Prydnadsäppel vita blommor, Malus Peräpohjola


Sommaräppel Malus Petteri


Pelaräppel höst, Malus Polka

Malus Punainen Helminauha- Moskvas Halsband-Oserelie MoskovskojePrydnads-hushållsäpple, Malus Ranetka Purpurovaja

Sommaräpple, Malus Ranger
Höstäpple, Malus Raike, bild 1

Höstäpple, Malus Raike, bild 2
Prydnads-hängäpple, Malus Red JadePrydnads-höstäpple, Malus Rescue, också kallat barnäpple

Prydnadsäppel Malus Rixi

Prydnadsäppel Malus Rixi (blomma)

Hängprydnadsapel Malus Royal Beauty

Prydnadsäppel Malus Royalthy


Vinteräpple, Malus Rubinola

Prydnadsäpple Musta Rudolf


Höstäppel Malus Röd Kanel

Höstäppel Malus Samo

Höstäppel Malus Sandra

Höstäppel Malus Sariola

Sommaräpple, Malus Snygg


Sommaräppel Malus Sockermiron

Höstäpple Solnyshko
Spaljeäppelträd, Malus Spaljéträd


Sommaräpple Malus Suislepp

Höstäpple Malus Särsö

Sommaräpple Malus Sävstaholm

Sommaräpple Malus Tallinan päärynäomena_ Revahls päronäpple

Vinteräpple Talvikaneli_Vinterkanel

Vinteräpple Talvikki, copyright TVY

Vinteräpple Talvikki, Copyright Wiplant


Prydnadsäpple Tammisaari_Ekenäs

Sommaräpple Teutarin kuulas/klar
Vinteräpple, Malus Tina


Vinteräpple, Malus Tina (ej moget)
Vinteräpple Malus Tobias

Sommaräpple Transparenthe Blanche_Valkea kuulas

Höstäpple, Malus Uslada

Höstäpple, Malus UsladaSommaräpple Vuokko

Prydnadsäppel Wabiscaw

Prydnadsäppel Malus Wabiscaw , träd.


Vinteräpple Malus Åkerö


Familjeäppel Malus 2 sorter

Icke med i bild:

 

Malus Kuohu, prydnadsäppel

Malus Linnanmäki, prydnadsäppel

Malus Lohjan Kirkas, sommaräppel

Malus Medoc, pelaräppel


 
Pelaräpple Malus Medoc

Malus Punainen Helminauha, pelaräppel


 

Malus Red Splendor, prydnadsäpple, brett växtsätt, något hängande grenar

Malus Red Jade, hängande form


 


 

Malus Senator, pelaräppleMalus Summerred