Lyckas med häcken

 
Våren 2015 hade vi en Advertorial i Vasabladet med våra bästa häcktips, återges nertill med uppdaterade priser:

Prislista i pdf-format för våren 2024 på häckplantor finns på: Häckplantspriser_2024_v1

Här kommer du direkt till vår prislista för häckplantor (listan utan bilder i pdf-format). Kom dock ihåg att alltid först kolla med oss så att din önskade sort inte för tillfället är slutsåld.
  
Det våras för häcken

Staket, murar och gärdsgårdar i all ära, men vill man avgränsa och rama in sin gård med stil är det en häck som gäller. Orsakerna är många: häckar bjuder på vackert utseende, mindre underhåll, en bättre förmåga att filtrera bort partiklar och ett bra insynsskydd.

Inte nog med att det är en förnyelsebar resurs som växer till varje år, den behöver inte heller målas om eller repareras vartannat år. Den kan bjuda på fantastisk färgprakt eller dämpat lugn, och den filtrerar bort partiklar som t.ex. vägdamm mer effektivt än något annat alternativ. Den här våren våras det för häcken!

Att få till stånd en praktfull häck kan ibland te sig som en hel vetenskap. Kjell Wickman på Wickmans Plantskola i Närpes, med många års erfarenhet av olika typer av häckar, ger här handfasta råd för både före och efter häckplanteringen.

5 tips att tänka på innan du planterar en häck

  • Titta först på vilka förhållanden, jordmån, fukt och ljus, du har på din tilltänkta häckplats. Det är viktigt att häcksorten trivs på de förhållanden du har.
  • Kontrollera jorddjup och ogräsförekomst på platsen. Det ska vara samma typ av jord hela sträckan annars kommer häcken att växa ojämnt. Fixa till vid behov; en grundregel är ca. 40 cm jordjup och 40 cm bred planteringsbädd.
  • Mångåriga ogräs som t.ex. nässlor, kvickrot, rallarrosor skall bort innan plantering. Byter du jord skall du förvissa dig om att den nya jorden saknar sådana ogräsrötter. Har du endast ettåriga ogräs och jämn jordvolym, t.ex gammal åkermark, räcker det med att fräsa upp en planteringsfåra
  • Fundera ut hur hög du vill ha. Vissa häckars maxhöjd är en meter, och en sådan planta fungerar inte om du vill ha en tre meter hög häck.
  • Mät upp hur lång häck du ska ha och ring plantskolan för beställning.


5 saker att tänka på efter du har planterat en häck
  • 1. De två första veckorna är de viktigaste för en nyplanterad häck, så res inte bort under den tiden. Blir det torrt kan den behöva vattnas ordentligt. Skall du på semester så reservera plantorna och plantera först när du kommer hem.
  • 2. De flesta häckar ska klippas som små, det kallas etableringsbeskärning. Klipp den ordentligt 1 gång varje vår de första 2-3 åren för att få en tät förgrening och en snygg, fyllig häck.
  • 3. Glöm inte att gödsla. Häcken behöver både mat och dryck, och gödslingen är en viktig del. Det ska vara både gödsel för tillväxt (vår-försommar) och för vedbildning (höstgödsel).
  • 4. Fixa ogräsen! Sätter du barktäckning mellan plantorna har du redan löst två problem – fröogräsen och mycket av bevattningen.
  • 5. Formklippta häckar ska så småningom klippas så att toppen är smalare än basen. På detta sätt får häckens sidor mera ljus och bättre grönska.

Se vårt främsta häcksortiment här: https://fi.pinterest.com/wickmansplantsk/häckar/

För fler häckinlägg sök på etikett Häckar

Prislista i pdf-format våren 2024 (Gäller fr 07-2023  med undantag för importvara) på häckplantor finns på: Häckplantspriser_2024_v1
 
Se också vår How to-video med steg-för-steg instruktioner för hur du planterar en häck:Inga kommentarer:

Skicka en kommentar