tisdag 11 februari 2020

Vändagen 2020

Så närmar det sig 14 februari och vändag igen. Inför denna dag har vi här på plantskolan haft för vana att tänka litet extra på våra vänner i trädgårdskretsen.
Träd som ska ge lummig grönska ska stå sig i långa tider.  Centrumparken i Närpes fick 2019 ett litet nytillskott av finska lindar och nån "Närpesek".Parken ska ge avslappnande tillvaro som i sin tur ger energi till sinnet och då är träd av stor betydelse!

När vi bläddrar bakåt i inläggen ser vi t.ex att vändagen 2019 var det en tävling med olikfärgade smällspirea på stam, 2018 hade vi info om kommande trädgårdskurser, 2017 var det tipsen att skydda vintergröna växter och beskärningstips , 2016 info och bilder om en hel massa olika växter. 

Gemensamt för alla vändagarna är att du hittar ett eller ett par bra växt- eller trädgårdstips i inläggen. Och det goda med saken är sedan att samma tips är precis lika aktuellt nu som förra vintern, eller vintern före eller ännu före detta. Länka dig alltså gärna bakåt och ta del av tipsen.

Årets tips


Årets vändagstips är att satsa på hållbara basväxter. Att satsa på hållbara basväxter betyder för oss att plantera sånt som står sig decennium efter decennium. Läs mera om detta  en bit ned i inlägget.


Men det roliga först - tävling och dubbeltävling


För att få litet extra fart på läsandet utlyser vi i år igen en vändagstävling i samband med tipset.

I årets vändagstävling skall du kort och gott gissa vad de vanligaste och härdigaste krukodlade häckplantorna kostar för en häck på 22 meter. För att göra det litet lättare för dig får du välja mellan tre alternativ och finns rätt svar också längre ner i detta inlägg. 
alt. a) 1010€
alt b) 510€
alt c) 210€

skriv rätt alternativ i en kommentar till tävlingsinlägget på facebook/instagram.

Vår tävling är i år dessutom med dubbelvinst. Dubbel i den bemärkelsen att taggar du en vän i din svarskommentar så är hen med i en andra tävling om en härdig fin inhemsk ekträdsplanta* från vår plantskola. Vinst för din vän kräver rätt svar från dig + tillräckligt med tur vid vår dragning.

Denna vändagstävling är helt vår egen plantskolas tävling och Facebook/instagram är inte på nåt vis medarrangör för den. Dragning sker 14.02 ca kl 22.00 så efter detta klockslag kan man inte längre delta i årets vändagstävling. Vi meddelar vinnarna på våra fb-instasidor + pm och vinsterna finns att avhämtas från vår plantskola efter vår säsongöppningen 2 maj. Lycka till!

*Quercus robur, storlek 100-125 cm i 4L kruka 
Tävlingsfrågan är: Vad kostar plantorna till 22 m häck?


Mera om årets vändagstips


Under flera år har vi nu jobbat febrilt med utvecklandet av två produktgrupper här på plantskolan, häckplantorna i kruka och härdiga träd  till tomten. 

De här är båda basväxter i en trädgård och det är  därför av största vikt att plantmaterialet är sånt att det efter planteringen hos dig står sig decennium efter decennium. 

Tänk dig hur det skulle kännas om din planterade trädallé börjar dö bort efter 5-10 år när du egentligen hade tänkt dig att den skulle börja ge  insyns- och vindskydd!

Det här är nåt som är verklighet för rätt många trädsorter om man använder växtmaterial som har en genetisk härkomst vilken avviker mer än ca 2 växtzoner från den slutliga växtplatsen. Även om tillgången på träd, liksom följaktligen också prisnivån, är bättre i de länder där det finns mycket invånare och  stor marknad för träd så rekommenderar vi hellre ett inhemskt träd, kanske men inte alltid något dyrare, till dig. Läs gärna mer om olika trädsorter här...

Exakt samma gäller häckar, det är totalt förkastligt att plantera nåt annat än det absolut bästa sorterna och växtklonerna som hör hemma i vårt klimat.

Vår allra vanligaste häcksort är häckblåtry, Lonicera caerulea 'Jörgen'. Detta är en äkta Österbotten-klon (made in Närpes), den har tätt växtsätt och planteras med 3 plantor per löpmeter precis som många andra av de vanliga häcksorterna.

Det är inte särskilt dyrt att plantera sig en häck. Här på plantskolan brukar vi litet skämtsamt säga att plantorna till en häck av de vanligaste härdiga krukodlade sorterna blir knappa 10€ per löpmeter, t.ex.  plantorna för en häck på 22 meter blir att kosta 210€ och från vår plantskola ingår då också startgödseln på köpet. 

Det är ju klart att det utöver plantkostnaden  finns också andra kostnader vid häckanläggandet. Sånt som jordkvalitet, fukt och etableringsskötsel kostar en del men här lönar det sig  att göra arbetet rätt om man skall hålla kostnaden nere och ha god tillväxt på häcken. 

Läs gärna mera om häckanläggning och häcksorter här eller klicka in på vår how-to video om häckplantering.Glad vändag önskar vi på

Wickmans Plantskola