söndag 23 januari 2022

Kurs i ympning - med tips och knep, 12 april

 


Eftersom intresset för egna fruktträd just nu är stort har vi beslutat att som privat initiativ ordna ett praktiskt kurstillfälle inom området ympning.


Kursen är tänkt för dig som vill pröva på eller redan kan en del men vill lära dig om knep och tricks inom ympning av äppel och andra fruktträd. Vi tangerar också några andra växtsorter även om de praktiska övningarna är inom just fruktområdet.

Hur och när du tar ympkvistar och hur du förvarar dem behandlas.

För ändamålet finns de vanligaste grejerna som behövs för ympning, alltså grundstammar, ympkvistar, redskap och tejp/vax/rengöringsmedel.

Praktiska övningar och möjlighet att ympa av egna medhavda kvistar.

Har du egen ympkniv eller redskap/ympkvistar du vill använda så ta gärna med, men som sagt både redskap och små mängder ympris finns också på plats att använda ochockså att köpa med sig för egen hemympning.


När: Tisdag 12 april kl 18-20. (andra tillfälle vid behov 19.4 kl 18-20)

Plats: Wickmans Plantskolas butiksutrymme (ta varma kläder eftersom utrymmet inte har vinterisolering eller normal uppvärmning). Covid-avstånd finns det plats med, se maxdeltagare nedan.

Pris: Eftersom kursen ordnas helt som privat initiativ är ett pris på 39€ satt per deltagare och vi behöver minimum 4 deltagare per kurskväll. I priset ingår 3 antonovka äppelgrundstammar per deltagare (med möjlighet att köpa till vid behöv)

Antal deltagare: Maxantal = 10 deltagare/kurs, minimi 4 deltagare. Vid behov en andra kurskväll ti 19.4 kl 18-20

Reservation: Om Covid-19 restriktioner finns för kurser (vuxenkurs), så inhiberas kursen med kort varsel. Detsamma gäller om minimiantal deltagare inte uppnås.

Vaccinationer: Deltagare förutsätts ha sina Covid-vaccinationer i skick för att delta. Känner du dig krasslig eller är i karantän eller annars misstänker att du just då kan vara smittbärare så stanna hemma.

Ympvax på rätta ställen förbättrar resultatet!
**************

Behöver du kurs i beskärning? Vi ordnar i samband med Vusxeninstitutet i Närpes en beskärningskurs må 11.4 kl 18-20, också på plantskolan. Anmälan till beskärningskursen och mera info finns från Vuxeninstitutet.


 

Trädgårdstrender 2022

Nu när vi är en bit in på det nya året är känns det  lämpligt att blicka framåt på de trender och ideer som anses råda inom trädgård år 2022.

Trenderna för 2022 ska gärna vara snyggt och ätbart.
 

Samvaro i naturen

Det vi mött hittills i trendväg handlar mycket om en utökad samvaro i naturen, bla. då med odling av ätbara växter och skyddande grönska. Detta har vi märkt redan med pandemins intåg men trenden förstärks hela tiden och många anser nu att det kommer att stanna också efter pandemin.

Samvaro med eller i  naturen eller som flera uttrycker det Lust och längtan, kan man givetvis hitta genom att besöka nationalparker, naturområden, skogar och kommunala parker, men nu vill allt fler också ha sig mera och mera natur också nära inpå eget kvarter, egen tomt, terass eller balkong. Det här kallas då av trädgårdsnäringen för Grönskande stad.

Har man en mindre yta, typ trädgård, har många upptäckt att man kan efterlikna naturen genom att "odla i våning", alltså det som ofta kallas skogsträdgård. Här samplanterar man högre uppstammade småträd och buskar med halvhöga växter och perenner och längst ner har man då marktäckande växter, gärna kanske just ätliga som åkerbär, blåbär, smultron m.m. 

Och som sagt trenden som trädgårdsnäringen rubriksatt till Jorden vi ärvde, är att åtminstone några om inte flera ska ha ätliga frukter, bär eller andra växtdelar. Blommor och färska skott är sånt som experimenteras mycket med i trädgården just nu, t.ex sparris-, funkiaskott, hemerocallisknoppar m.m. Blomsafter av t.ex. fläderblom och just syren är intresanna saker att tillverka av egna växter.

Årets färg

Det är färgföretaget Pantone som årligen tillkännager årets färg. Det är den lilatonade färgen PANTONE 17-3938 Very Peri man valt till 2022 års färg.  

Översätter man till trädgården blir det då lila toner sådant som finns i syren, lavendel, iris, funkia ...

När man i blomsterspråket översätter lila så står det för "Jag önskar dig all lycka och välgång i livet". I blomsterspråket pratar man också om just syren som ska symbolisera glädje, romantik och ungdom, alltså precis det som ingår i trädgårdestrenderna 2022.

Att odla frukt och grönt är trendigt.

Uppstammade buskar med halvhöga i bakgrunden och marktäckare längst ner går helt i samklang med dagens trender. Här är det Närpes Stad som på ett enkelt vis "hänger" med i trenderna.


Grönskande stad är trendigt. Det visste tydligen också Närpes Stad som satsade stort på centrumparken strax före pandemin. Parken är en "livsnerv" för många i dessa tider.

Motion ut i naturen hör också till i dagens värld. Vargbergstrappan.

Fruktträd vill alla plantera och givetvis att plocka egen frukt på hösten är nåt av det bästa som finns. Odlingen startar nuförtiden redan med kurser i ympning och beskärning.


 


söndag 9 januari 2022

Övervintring för perenner

Övervintring av perenner är lätt? Eller så är det svårt! Det som övervintrar hur bra som helst hos ena trädgårdsägaren har kanske grannen en bit bort prövat tiotals gånger utan att lyckas. Vad är skillnaden?

Geranium x cantabrigiense 'Biokovo' planterad på en "hopplös" plats där snö, vatten och is bildas från taket i många omgångar under vintern, men växten klarar sig hur bra som helst. Geranium cantabrigiense sorterna är vi kanske en aning oense om beträffande Perennagruppens klassificering men det stora flertalet av de 1500 sorterna tycker vi är helt rätt klassificerade.

Perennaväxter har i princip aldrig omfattats av de normala växtzonerna och redan för flera tiotals år sedan gjorde vi här på plantskolan  faktiskt själva ett eget övervintrings kodsystem för perenner.

Vi vet ju att andra också, både i Finland och övriga nordliga länder, har gjort olika klassificeringar, vilka i stort sett utgått ifrån samma kriterier som hos oss, nämligen hur mycket svängningar i fukt/frost respektive perenn tål under vintervilan.

Vårt klassificeringssystem tyckte vi bra om när det gjordes, men som alla system så ska de kontinuerligt uppdateras, vilket kräver tidsresurser. Tid är något som försvinner i en hiskelig takt i en plantskola så därför åldras listor och system snabbt när ingen hinner med tilläggen och uppdateringarna.

Nu har en grupp odlare, perennagruppen i Sverige, hösten 2020/vintern 2021 gjort en liknande klassificering (eller dom förnyade väl sin tidigare) och eftersom man är flera som drar sitt strå till stacken här, så har man lyckats få till en lista på hela 1500 olika perenner, nåt som vi verkligen håller upp tummen för  👍.

Vår i tiderna gjorda klassificering var numerisk gjord från svåraste perenn (1) till lättaste (6). Perennagruppens klassificering är såtillvida riktigt bra att man för varje nivå har två indelningar, en för perenner som kräver mera väldränerat (*) och en för såna som klarar varierande fukt. 

Också grupperingen med bokstäver från A till D är måhända bättre eftersom den är svårare att blanda med vedartade växters härdighetszoner, vilka anges med numeriska siffror (oftast då romerska men man ser väldigt ofta också vanliga, arabiska, siffror).

Perennagruppens lista finns dels i  pdf-form men också en lista i excel-form finns på gruppens hemsida.

Grupperingen är:

Växten är tålig och övervintrar bra.

A   = Övervintrar pålitligt
A* = Övervintrar pålitligt på väldränerat läge

Växten övervintrar oftast bra på rätt växtplats.

B   = Övervintrar vanligtvis
B* = Övervintrar vanligtvis på väldränerat läge

Växten är känslig för olika vinterväder.

C   = Övervintrar ibland
C* = Övervintrar ibland på väldränerat läge

Växten klarar normalt inte en svensk vinter.

D  = Övervintrar inte

I praktiken är det fortfarande 6 nivåer eftersom vi inte hittade en enda perenn i klass D. Givetvis vill ingen odla sånt som man kommit fram till att inte överlever så det är ingen överrakning att växter i klass D  saknas.

Om vi så småningom övergår till den förnyade A till D listan får vi pröva så småningom, men onekligen ser den överskådlig ut.

******

Vill du läsa mer om Perennagruppens arbete så finns deras hemsida/blogg här:

http://www.perennagruppen.com/gem/default.aspx?pageNr=180

Det finns också en blogg gjord av fyra perennaentusiaster/producenter här:

https://perenner.se/overvintringsbokstaver-for-perenner/

och givetvis kan du sortera vår blogg på ordet perenner så ser du vad vi har för rubriker inom perenner (många marktäckarinlägg):

https://wickmansplantskola.blogspot.com/search?q=Perenner

eller ta etikett "Perenner":

https://wickmansplantskola.blogspot.com/search/label/Perenner

******

Och här litet extra egna bilder för att åskådliggöra litet av perennernas övervintringsproblematik

Geranium cinereum 'Ballerina' (skrivs ofta enbart Geranium 'Ballerina') är klassificerad som A* vilket enligt oss är helt riktigt eftersom den i princip övervintrar hur bra som helst men genast marken är en aning mindre väldränerad så har den stora övervintringsproblem. Om vi jämför Ballerina med sorten Biokovo (som enligt oss borde ha beteckningen A) så måste vi övervintra Ballerinan i plasttunnel medan Biokovon kan stå ute i princip på vilka platser som helst (se bilden uppe där vi haft Biokovo i ca 20 år där is/snö/vatten bildas från takets snömängder konstant under vintrarna). Om nävan Biokovo kan du läsa mer i ett inlägg från julen 2021.

Grässorter är som vackrast under senhöst-vinter men här är det stor skillnad hur sorterna klarar olika platser.

Perennaplantering i kruka har egna problem vintertid eftersom kanten hindrar vattnet att rinna av när jordklumpen är helt igenomfrusen. Ett bra sätt att "fixa" detta kan vara att helt resolut sätta krukan på sidan över vintern.

Täckning med plast för att hindra extra fukt till krukorna är ett sätt att fixa problemet i plantskolor. Nackdelen med detta är då att olika gnagare har "julafton" hela vintern under plasten. Ligger man i kusttrakter kan det dessutom vara svårt att tynga plasten så att den inte flyger iväg i de otaliga vinterstormar som nuförtiden råder.

Fröställningar på perennaväxter har sin egen charm under vintern.