onsdag 9 december 2015

Vinbärsgallkvalster, Cecidophyopsis ribis

Här kommer information om hur gallkvalster på svarta vinbär ser ut och vad som finns att göra.

Vinbärsgallkvalster (Cecidophyopsis ribis ) gisslet nr 1 på svarta vinbär, eller rättare sagt på vinbär tillhörande gruppen Ribes nigrum, hit hör också gröna vinbär.

Gallkvalster är minst av alla kvalster, de är frågan om mikroskopiskt små djur. Gallkvalster angriper främst vedartade växter och är mycket värdspecifika, d.v.s. lever bara på ett bestämt växtslag. Gallkvalster övervintrar i buskarnas knoppar eller mellan knoppfjällen. De sprids främst med vinden men kan även följa med insekter och plantor. 
Den här bilden tog jag på hösten 2010 när jag var hos en kund och skulle förnya hans bärbuskar. Hos grannen fanns ca 25 gamla svarta vinbärsbuskar helt fulla med vinbärsgallkvalsterknoppar. På bilden ser man också tydligt att angreppen har fortgått år efter år och det är nästan enbart kala kvistar kvar.

...och så här är bilden av en gallkvalsterknopp

För att bekämpa vinbärsgallkvalstret brukar det endast rekommenderas att ”gräv upp och kassera busken” , men några tips (mest förebyggande) finns:

  1. Har man buskar av svarta vinbär ska man kontinuerligt granska dem för att upptäcka knoppsvällningar. Detta gör man på senhösten-vintern-tidig vår för det är då det finns chans att observera eländet. Detta ska man göra även om man planterat s.k. Resistenta sorter (se nedan) eftersom resistens nu inte nödvändigtvis betyder resistens efter några år.
  2. Hittar man några få svällda knoppar kan man lugnt plocka bort dem och BRÄNNA. Visst kan det komma nån ny ett nytt år men lämnar man en enda kvar så har man otroligt mycket en ny säsong.
  3. Då var det förebyggande arbete. Det är förstås viktigt att buskarna står avskilt från vilda och gamla buskar där troligtvis gallkvalster finns. Bor du i villaområde är det skäl att också prata med grannar för där finns lika stor risk till spridning som från buskar i naturen. Gör gemensam sak och ni lyckas desto bättre.
  4. Till förebyggande arbete hör också att förnya plantorna tillräckligt ofta. Detta eftersom gallkvalstren sprids dels med vind, dels med fåglar och insekter. Känsligare sorter av svarta vinbär får förr eller senare angrepp, det är därför du ska förnya odlingen. I yrkesodling byts plantor med ca 6-8 års intervaller men bra beskurna plantor utan näraliggande smittkälla kan nog hålla några år längre.
  5. Till förebyggande arbete hör också att välja friska plantor och rätta sorter. Friska plantor är väl en självklarhet men få känner till att det är olika mottaglighet på olika sorter. Det forskas mycket just nu på resistens mot gallkvalster och man har också kommit en bra bit på väg – ja egentligen så pass långt så att man talar om ”resistens”. Har du svårt att hålla koll på din omgivning, ska du satsa på såna sorter. Tidigare ansågs sorten Titania vara resistent men senare forskning och provodling har gett vid handen att man faktiskt kan få in enstaka gallkvalster i den sorten (gäller områden där dagslängden under början av sommaren är kortare).

Ribes ’Intercontinental’ är en ny sort av svarta vinbärsom tagits fram vid SLU på Balsgård. Den är motståndskraftig mot gallkvalster och svampsjukdomar och har gigantiska bär med mild smak. Lämplig för ekologisk odling och odling i hemträdgården.

Vinbärsgallkvalstret ”väller ut” ur sin knopp ungefär 7-15 dar efter att vårvärmen satt in. Allt arbete med att förhindra spridning ska göras före detta. Det finns säkert forskning på hur stor värmesumma ”värmetimmar med mer ä'n +5 grader” dessa småkryp behöver för att kläckas men tipset är att ju varmare vår desto snabbare kommer dom och sällan tar det längre tid än två veckor, så håll utkik. Enligt en engelsk undersökning gäller (refererat av dansk proffsodling) ”I undersøgelse blev det vist, at det ofte gjaldt, at vandringen startede den første dag efter 1. marts, hvor temperaturen nåede op over 16° C. ”

Enligenderas är att lämna tomt en säsong och plantera nytt först därefter. Vår erfarenhet är också att är man nogat egen gammal erfarenhet lyckas man också rätt effektivt när man tar bort buskarna på senhösten (med rot och allt) eftersom kvalstren då har förflyttat sig till knopparna. Det normala som rekomm med borttagningstidpunkt och faktiskt tar bort alla kvistar och stubbar så är man kvitt eländet genast.

Också gröna vinbär hör till gruppen Ribes nigrum och kan alltså få angrepp.
Röda vinbär, liksom vita vinbär och här på bilden rosa vinbär hör till gruppen Ribes rubrum och är inte begärliga för gallkvalster.

Här finns fler bilder med fulingarna: http://www.mindenpictures.com/search?s=Cecidophyopsis%20Ribis


Och sist men inte minst, när du ska förnya dina plantor, kom till oss på Wickmans Plantskola. Vi berättar vilka sorter vi kommit fram till är de som snabbast får angrepp, alltså vilka du ska undvika!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar