torsdag 26 oktober 2017

Shopping Torsdag 2 november

Även om butiken håller  stängt för vintern så jobbas det intensivt med tanke på den nya säsongen. Plantor packas för vinterlagring, beställningar skickas in, det planeras nya växtgrupper och växtlistorna gås igenom. Några av nyheterna inför nästa vår är 4 olika planteringsförslag till de allt populärare stenmurarna. 

Nu till Shopping Torsdag i november har du möjlighet att beställa dem för vårplantering 2018 till -12% rabatt.

Det finns två alternativ för lite mindre och smalare murar och två alternativ för lite större och bredare murar. Obs! Måtten på planteringarna är innermåtten på murarna, d.v.s. innanför både kant och den mycket nödvändiga isoleringen. Murarna står också direkt på marken och har ingen botten, växternas rötter kan alltså växa neråt så långt de behöver och rötterna får också en del jordvärme från marken.

Rabatten gäller endast för order fram till och med torsdag 2 november.

 Blommande alternativ till mindre mur Beställ alternativet via email på wiplant(at)tawi.fi med beställningskod: Smal blommande mur.

Paketet kostar normalt 159,90 €
Shopping Torsdags-pris: 140,90 €

 Vintergrönt alternativ till mindre mur 


Beställ alternativet via email på wiplant(at)tawi.fi med beställningskod: Smal vintergrön mur.

Paketet kostar normalt 219,90 €
Shopping Torsdags-pris: 193,90 €

 Blommande alternativ till större mur 

Beställ alternativet via email på wiplant(at)tawi.fi med beställningskod: Bred blommande mur.

Paketet kostar normalt 347,90 €
Shopping Torsdags-pris: 305,90 €

 Vintergrönt alternativ till större mur 


Beställ alternativet via email på wiplant(at)tawi.fi med beställningskod: Bred vintergrön mur.

Paketet kostar normalt 254,90 €
Shopping Torsdags-pris: 224,90 €

********

Gör din beställning senast torsdagen 2.11 på wiplant(at)tawi.fi för att utnyttja Shopping Torsdags-erbjudandet.

* * * * *

Läs mer om vad man ska tänka på när man bygger en planteringsmur och vilka växter som passar här.


Se fler färdiga planteringsförslag här.onsdag 25 oktober 2017

Planteringsförslag till murar och lådor

Tidigare i år skrev vi ett inlägg om de allt populärare planteringsmurarna och -lådorna och vilka mångåriga växter som kan passa i dem. Här kan du läsa mer om det. Nu har vi också gjort fyra olika alternativ på färdiga planteringar som du kan använda som inspiration eller beställa rakt av.

Observera att måtten på planteringarna är innermåtten på murarna, d.v.s. innanför både kant och den mycket nödvändiga isoleringen. Murarna står också direkt på marken och har ingen botten, växternas rötter kan alltså växa neråt så långt de behöver och rötterna får därför också en del jordvärme från marken.

Till alla fyra alternativen kan man köpa till bark- eller träflis för att hålla markfukten på plats och fröogräsen borta.

Smalare murar

I en smalare mur blir det  både kallare under vintern och torrare under sommaren, kraven på de växter som ska växa här är alltså ganska stort. Vi har här både ett alternativ för de som gillar blommor och ett alternativ för dem som vill ha något vintergrön.


1. Blommande alternativ till mindre mur


I den här muren har vi valt att plantera en snygg ölandstok på stam som ger höjd åt planteringen och som dessutom blommar nästan hela sommaren.
Som marktäckare har vi valt en vitblommande näva som blir till en tjock matta under buskarna på stam. Extra fördel med dessa är att de inte bara blommar länge på sommaren utan de är också vintergröna.

Växterna till denna mur kostar 159,90 €. Beställ via email på wiplant(at)tawi.fi med beställningskod: Smal blommande mur.

2. Vintergrönt alternativ till mindre mur


I det vintergröna alternativet för en smalare mur har vi valt en väldigt snygg klotformad dvärgbergtall på stam. Grön året om, mycket härdig och har varit väldigt popp de senaste året, perfekt till den moderna entrén och liknande. 
Som marktäckare här har vi kamtjatkafetblad. Som alla fetblad tål de sol och torrare platser väl och blommar länge från mitten av sommaren. Även denna marktäckare är vintergrön.

Växterna till denna mur kostar 219,90 €. Beställ via email på wiplant(at)tawi.fi med beställningskod: Smal vintergrön mur.


Bredare murar

I en större mur finns det lite fler växter att välja på. Här kommer ett blommande alternativ och ett vintergrönt alternativ.

3. Blommande alternativ till större mur


I den här muren har vi blandat både hängande stamträd, buskar och perenner för en intressant och stilfull mix. Walkerhängkaraganen, eller fjäderhängkaraganen, har ett smalt växtsätt med mycket hängande sirliga grenar, blommar gult i början av sommaren. Runt karaganerna har vi dvärgbjörkspirean som blommar vitt i mitten av sommaren och lång tid framåt. Den får även vacker höstfärg. Som marktäckare har vi både den vitblommande grönlandstoken och den blå mossfloxen som bildar en tät matta.

Växterna till denna mur kostar 347,90 €. Beställ via email på wiplant(at)tawi.fi med beställningskod: Bred blommande mur.

4. Vintergrönt alternativ till större mur


Här står de vintergröna växterna i fokus, även om vi också satt in lite diskreta perenner för att mjuka upp helhetsintrycket något. I mitten kommer en långsamtväxande dvärgbergtall som blir ca 1 m hög och lika bred. Som marktäckare har vi en härdig amerikansk kryp-en, och ute i de främre hörnen varsin liten grupp med funkia och kärleksört. Funkian har dekorativa blåaktiga blad och blommar lila i juli. Kärleksörten blommar rosa på hösten tills frosten kommer.

Växterna till denna mur kostar 254,90 €. Beställ via email på wiplant(at)tawi.fi med beställningskod: Bred vintergrön mur.tisdag 10 oktober 2017

Allåkerbär


Vi har under lång tid odlat Allåkerbär, Rubus arcticus stellarcticus,  en låg mattbildande planta med rosa blommor och röda goda bär. Vi har med bra resultat gjort både marmelad, sylt och saft för egen del av bären. Bären går också mycket bra att frysa hela och sen bara ta fram och göra precis vad man vill av. Nedan finns  lite information om olika sorter och om odling av allåkerbär vilken vi återgett från vår gamla hemsida:
Allåkerbär är stora i jämförelse med vanliga åkerbär, smaken är närapå densamma.


Bästa sättet hittills att få saften ur bären är att helt enkelt passera allt i en vanlig hushållsassistent har vi kommit fram till. 

Allåkerbär

Åkerbäret är en flerårig ört vars 15-20 cm höga skott vissnar ned varje höst. Åkerbär är mattbildande och har en strax under markytan krypande jordstam. En enda individ kan på detta vis, med tiden, breda ut sig över en stor yta. Alla skott som kommer från samma ursprungsindivid är dock genetiskt identiska och bildar en klon. På odlad mark breder åkerbär ut sig åt sidorna med en hastighet av ca 20-30 cm per år.
Allåkerbär Sofia i blom
Åkerbär som planteras på plastlist växer därför oftast mycket bra, vilket särskilt märks åren strax efter plantering. Plasten finns i olika bredder. Lämpligt bredd i åkerbärsodling kan vara 130 cm. Av den bredden används ca 15-20 cm på vardera sidan till förankring av plasten i marken och man får då 90-100 cm breda, plasttäckta bäddar. Lämpligt radavstånd är ca 150 cm så man får 50-60 cm breda gångar mellan bäddarna. Bäddarna kan göras något upphöjda vilket ger en viss dräneringseffekt. Behovet av det torde dock vara mindre vid åkerbärsodling än vid t ex jordgubbsodling. 
I Österbotten har flera odlare haft positiva erfarenheter av odling i upphöjd "bänk". Systemet har enkelt gått till så att man brett ut en 100-120 cm bred Mypex-duk och ovanpå den av vanliga brädor tillverkat en långbänk på 60-90 cm bredd och 15-25 cm höjd. Bänken har man fyllt med en bra jordblandning + droppbevattningsslang och sedan har man planterat i 1-2 sick-sack rader. Plantorna tycks övervintra mycket bra men det är av största vikt att ha bevattning ordnad när man har upphöjd bänk. De största fördelarna med denna metod är att man håller ogräsen under kontroll samt att bären är lättare tillgängliga vid plockning.

Sorter

Anna allåkerbär
ANNA: Kraftigväxande, konkurrenskraftig sort med hög avkastning. Skotten blir långa och lägger sig lätt, vilket medför att sorten är något svårplockad. Bären är stora , ganska ljusa i färgen och mognar något senare än de andra sorterna. Bären är syrliga men aromen är jämförelsevis svag. Sorten är vanligtvis frisk.
LINDA. Relativt svagväxande sort med upprätt växtsätt. Bären är mycket mörka och relativt små och har den kraftigaste åkerbärsaromen av allåkerbärssorterna. Bären mognar tidigt. Sorten tycks vara särskilt känslig för en vissnesjukdom (troligen hallonskottsjuka). 


Linda allåkerbär


SOFIA. I växtsätt och bäregenskaper ett mellanting mellan Anna och Linda. Relativt högavkastande. Sorten är mycket mottaglig för åkerbärsrost. 

BEATA. Påminner mycket om Sofia och är svår att skilja den sorten. Vår favorit eftersom bären är lätt synliga ovanför bladen.


AURA. Mycket högavkastande sort med kraftigt växtsätt. Bären är stora och relativt ljust röda. De stora bären gömmer sig dock lätt i bladen. 
Aura har dom absolut största bären

ASTRA. Relativt högavkastande, mycket kraftigväxande sort. Bären är något mörkare än hos Aura men har svagare åkerbärsarom. Sorten marknadsförs endast i Finland och ska i första hand användas som pollineringssort för Aura. 

VALENTINA. Sorten är en återkorsning mellan allåkerbär och alaskaåkerbär. Växtsättet är mycket kraftigt men skörden är jämförelsevis låg. Valentina ska i första hand användas som marktäckare och inte för bärproduktion. Valentina finns inte i vår produktion.

Åkerbär Susanna i blom

Samplantera fler sorter

Åkerbäret (och allåkerbäret) är självsterilt och för att kunna bilda bär måste pollen överföras mellan blommor av olika kloner eller sorter. Minst två sorter måste därför odlas tillsammans för att det ska bli några bär. 
'Sofia' och 'Beata' tycks fungera dåligt ihop, med dålig fruktsättning som följd i båda sorterna. Anna däremot är en god pollinatör till både Sofia och Beata och får också själv god fruktsättning om den odlas tillsammans med de sorterna. Åkerbär pollineras av insekter, särskilt av bin och humlor. En god tillgång på pollinatörer är därför en förutsättning för god fruktsättning.

Odling - Läge och jordart


Allåkerbär kan växa på många olika slags jordar men lämpligaste jordart är mullrik mo eller mjäla. "Extremjordar" som torra sandjordar, tunga lerjordar eller rena mulljordar bör undvikas. På sandjordar lider bären lätt av torka och det finns risk för nedsmutsning av bären vid kraftiga regn. På tunga, kompakta jordar har åkerbärsplantorna svårt för att breda ut sig. Mulljordar ligger ofta låglänt och risken för frost under blomningen kan vara stor. Mulljordar innehåller också mycket kväve som gynnar ogräs och vegetativ tillväxt på bekostnad av bärproduktion. Jordens pH-värde tycks vara av mindre betydelse. Det är en fördel om odlingen placeras så att man lätt kan ordna med bevattning. 

Det är av största vikt att det fält man planterar på, är fritt från fleråriga ogräs. Före plantering bekämpas bekämpas dessa på mekanisk och/eller kemisk väg. För att minska risken för ogräsproblem bör man till åkerbärsodling i första hand välja fält som under de senaste åren använts till odling av spannmål, potatis eller grönsaker. Dessa fält kan visserligen innehålla mycket frön av ettåriga ogräs, men sådana är ofta ett mindre problem. Marken bearbetas före plantering med harv eller jordfräs. En god jordbearbetning är särskilt viktig om man ska använda plastfolie som marktäckning.

Wickmans Plantskola, 2006 


(Texten är ett sammandrag från flera källor inom åkerbärsforskning och odling)


Tidningen Land har gjort en  fin video om åkerbär: 

söndag 1 oktober 2017

Shopping Torsdags-erbjudande 5.10

Plantskolan är med via webben!
Första torsdagen i månaden är det som bekant Shopping Torsdag i Närpesaffärerna. Många  har öppet extra länge och andra kan ha fina erbjudanden under dagen. Plantskolan har förvisso precis stängt butiken för säsongen (vi stängde 30 sept.) för att hinna med allt planteringsarbete ute i bygden, men skam den som inte löser problemen - vi är med via webben istället!

Även om butiken är stängd betyder det inte att du måste vänta till våren på att få handla och plantera växter. Det går utmärkt att plantera ända tills tjälen kommer i jorden och vi säljer fortsättningsvis också gärna häckar och större mängder växter bara du tar kontakt först så någon finns på plats. Vi tar givetvis mot beställningar via email, både för avhämtning i höst och för vårleverans - och så också nu under Shopping Torsdag.

Vårt shopping torsdags erbjudande


Fram t.o.m. torsdag 5.10 bjuder vi på -5% Shopping Torsdags-rabatt när du beställer vårt senaste växtpaket, Stora bärgruppen. Den innehåller flera nya spännande bärväxter som är rika på vitaminer och oxidanter; Aronia, Saskatoon, Blåbärstry och Jätteblåbär. Läs mer om bärgruppen här.

Gruppen består av olika blåbärstryn, 2 olika saskatoonsorter, aronia och 2 sorter jätteblåbär. Det är flera sorter för bästa pollinering och bärskörd. Blåbären kräver lågt pH-tal i jorden därför medföljer rhodojord till dem. Bark eller flis kan köpas till om man önskar (rekommenderas av oss). Jämför listpriset för växterna skilt = 371,50 €.

Plantera bärväxterna nu genast i oktober eller nästa vår


Du kan själv välja om du hämtar och planterar nu i höst eller om du planterar  nästa vår. Hämtar och betalar du växterna i höst, eller om du betalar gruppen färdigt i höst (under oktober) för vårleverans så får du ytterligare -2% kassarabatt.

Paketet kostar normalt 278,90 €
Shopping Torsdags-pris: 264,90 €
Med kassarabatt: 259,60 €

Gör din beställning fram t.o.m. 5.10 på wiplant(at)tawi.fi för att utnyttja 'Shopping torsdags'-erbjudandet.