söndag 7 juli 2024

invasiva främmande arter

Nu har vi varit ut och rest en aning och fångade hur det blir om invasiva arter får härja fritt. Bilden tagen strax utanför Reykjavik på Island.

 

Sandlupin eller som den också ibland kallas, alaskalupin, har övertagit stora områden på Island där annan vegetation inte har haft så stora chanser att klara sig. Sandlupin binder kväve från luften och göder på så vis sig själv. Sandlupin är också lätt giftig för betande djur och får därför vara ifred. Får kan i brist på annan föda dock beta den men kan bli sjuk av större mängder. Fåren undviker den alltså så länge det finns annat att beta.

 

Invasiva arter i Finland


Enligt förordning från 3 augusti 2023 är följande växter invasiva främmande arter (nationell förteckning)


Bilaga B

VÄXTER

1 Korgblommiga växter Asteraceae

1.1 hampstånds Jacobaea cannabifolia

1.2 kanadensiskt gullris Solidago canadensis

1.3 höstgullris Solidago gigantea

1.4 jättegullris Solidago altissima

2 Balsaminväxter Balsaminaceae

2.1 apelsinbalsamin Impatiens capensis

3 Ärtväxter Fabaceae

3.1 sandlupin Lupinus nootkatensis

3.2 blomsterlupin Lupinus polyphyllus

4 Dybladsväxter Hydrocharitaceae

4.1 vattenpest Elodea canadensis

5 Slideväxter Polygonaceae

5.1 parkslide Reynoutria japonica

5.2 jätteslide Reynoutria sachalinensis

5.3 hybridslide Reynoutria x bohemica

6 Rosväxter Rosaceae

6.1 röd vresros Rosa rugosa f. rugosa och vit vresros Rosa rugosa f. alba

6.2 rönnspirea Sorbaria sorbifolia

6.3 vitspirea Spiraea alba, inkl. Spiraea alba var. alba och bredspirea Spiraea alba var. latifolia

7 Kinesträdsväxter Sapindaceae

7.1 tysklönn Acer pseudoplatanus

 

växterna finns med bild på sidan   https://vieraslajit.fi/lajit?FiList=true&fi=true&plants=true

 

För vitspirea och rönnspirea finns övergångsperiod om 2 år (från 15 augusti 2023)  för plantskoleproduktionen. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar