söndag 5 februari 2017

Jörgen Wickman in memoriam

Ett sorgebud, om än väntat sedan en tid tillbaka, har kommit. Wickmans Plantskolas grundare, Jörgen Wickman, har avlidit tisdagen den 24 januari 2017.Jörgen  grundade år 1950 Wickmans Plantskola på föräldragården i Yttermark. Han hade då dessförinnan skaffat sig trädgårdsmästarutbildning vid trädgårdsskolan i Åbo och arbetspraktik från flera platser bl.a Bergianska trädgården i Stockholm och Harviala Plantskolor i Tavastehus. Under  skolåren och tavastehusåren lärde sig Jörgen finska, vilket givetvis var till stor hjälp under företagarkarriären. Jörgen drev plantskolan fram till 1984 när plantskolan gjorde generationsväxling och överläts till sonen Kjell.


En av Jörgens största insatser under sin yrkeskarriär var selektionen av häckblåtryn 'Jörgen' vilken selekterades fram från karelskt-ryskt material redan under de första företagaråren. Som häck började sorten användas under 1960-talet och slog igenom ordentligt under 1970-talets bygg-boom efter oljekrisåren. Sorten namngavs senare med skilt sortnamn, Lonicera caerulea 'Jörgen', och är idag den blåtrysort som används överallt i Finland och också i övriga Norden när man planterar en ordentlig kvalitetshäck. Under 1960-, 70- och 80-talen såldes dessutom stora mängder av denna sort till planteringar längs de stora trafiklederna i hela landet, något som dock tyvärr fick ett slut i och med krisåren på 1990-talet då Vägverket började spara på pris och kvalitet med importvara som följd.Också i övrigt var Jörgen en trädgårdsmästare med framtidsvisioner eftersom hans plantskola redan i ett tidigt skede flyttade över allt mer av plantskoleproduktionen från fröproduktion till mera homogen sticklings- eller klonproduktion, eller kort sagt det som det stora flertalet andra plantskolor började med först efter köldåren i slutet av 1980-talet.Jörgen hann också under många år fram till pensioneringen inneha minkfarm tillsammans med hustrun Lilly. Han var också en av grundarna till det farmarägda foderköket Ab Närö Oy (Första protokollförda mötet hölls fredagen den 13 december 1963 kl 19.00 vid Norrnäs folkskola, http://www.naro.fi/foretaget). Vid den tiden var makarnas farmning obetydlig men senare ökande djurantalet och med det kom också en långvarig styrelseperiod i foderköksbolaget samt deltagande i olika farmarägda organisationer.Jörgen skulle den 2 februari ha fyllt modiga 90 år och sörjes nu närmast av hustrun Lilly samt av fyra "företagarbarn" med barn och barnbarn.


Häcksorten Lonicera caerulea 'Jörgen' är kanske
det mest synliga resultatet av Jörgens arbete.
Inga kommentarer: