Gödsling

Allt som växer behöver näring. För att det skall växa ordentligt behöver man alltså gödsla, men många vet inte riktigt hur de ska gå tillväga. För att underlätta för dem som känner sig lite osäker, och visa att det egentligen inte är så svårt, följer här en liten gödslingsguide:


Skall man vara 100 %-igt korrekt i gödslingen skall man göra jordanalys. Tar man genvägen utan analys, vilket de flesta gör när det gäller egen trädgård, är det bra att veta vad växterna behöver:

Växterna behöver kväve (bokstaven N på förpackningen) för tillväxt och tillväxt sker från början av sommaren, på våren skall gödseln alltså innehålla mycket kväve (N). Inpå sommaren, slutet av juni till en bit in i juli, behöver särskilt växter som växer mycket extra tillskottsnäring.  Den här tiden är det bra att använda gödsel som löser sig snabbt i vatten, t.ex Kekkiläs bevattningsgödsel. Ett skilt inlägg om Sommargödsel gjorde vi 2016 och länk till det hittar du här.

Bokstaven P på förpackningen står för fosfor och växterna behöver fosfor bl.a för att sätta knopp och frukt. Då är de så att de som skall blomma genast nu på vår-försommar har redan från hösten bildat de mesta av sina knoppanlag och använde tillgänglig fostfor då. De som skall blomma på årsväxt och senare under sommar-höst börjar nu fundera på att bilda knoppanlag, så på våren behövs en del fosfor även om de flesta växter behöver mest på hösten.

Bokstaven K på förpackningen står för Kalium och växterna behöver Kalium bl.a för att bilda ved i stammarna. Det behövs alltså en del Kalium på våren men det mesta behövs på sensommaren-hösten när tillväxten skall förvedas.

De flesta gödselmedel innehåller dessutom små mängder olika andra ämnen, oftast kallade spårämnen, och de kan gärna följa med eftersom det alltid behövs litet av varje för växten. Naturgödsel (= vanlig skit) innehåller utom alla ämnen alltid en massa organiskt material som förbättrar jordstrukturen.

Vår rekommendation: Kolla gödselförpackningen vilka förhållanden N-P-K den har.


KEKKILÄs vanliga trädgårdsgödsel har NPK 9-5-13 (Kväve 9%, fosfor 5%, Kalium 13%). 9% kväve är ganska högt alltså är detta en gödsel Du skall använda från vår-försommar.

KEKKILÄs höstgödsel har NPK 0-5-19 (Kväve 0%, fosfor 5%, Kalium 19%). 0% kväve ger inte alls tillväxt på våren alltså är detta en gödsel för sensommar-höst.

YARAs Kalksalpeter (Calcinit) har NPK 15,5-0-0 (Kväve 15,5%, fosfor 0%, Kalium 0%) = alldeles utmärkt på vår-försommar (Observera dock att den också innehåller 18,8% Calcium, vilket är pH-höjande och är inte bra för surjordsväxter som Rhododendron, hortensia, blåbär mm)

Osmocote 3-4 mån är ett långtidsverkande NPK-gödsel som med sitt genomsläppliga skal ger jämn gödning för 3-4 mån framåt. Bör ej användas efter sista juni.

3 olika sorters gödsel som vi säljer hos oss.

Specialfall:

- Surjordsväxterna (Rhododendron, hortensia, blåbär mm) skall ha ICKE pH-höjande gödsel = använd rhodo-gödsel eller vilken klorfri gödesel som helst, t.ex potatisgödsel. Gödsel för surjordsväxter kan mycket väl användas på alla andra växter men tvärtom är det inte så bra i längden.

- Jordgubbar (och till nån del vinbär) växer alltför mycket på bekostnad av blomning vid alltför högt kväveinnehåll. Gödsla därför med gödsel med högst 2-5% N (eller blanda ut den vanliga trädgårdsgödseln med 2/3 höstgödsel så blir det samma resultat).

- Gräsmatta mår alldeles utmärkt av högt kväve, t.o.m så utmärkt så att Du hamnar att köra gräsklipparen ofta. Avväg om Du skall sätta litet mindre kväve och inte behöva klippa flera gånger i veckan. Det här är alldeles upp till Dig själv, men mera kväve mindre mossa o tvärtom.

1 kommentar: