torsdag 16 juni 2016

Sommargödning

Allt som lever behöver näring för att växa och må bra, detta gäller även växterna. Det är viktigt att komma ihåg att "mata" dem, gödsla, om man vill kunna njuta av den bästa tillväxten, blomningen och skörden. Men hur ska man gödsla då?


Om du inte gödslade dina växter tidigare i våras kan du sätta samma nu på växterna som du skulle ha satt då, men egentligen börjar det vara något sent för de där burkarna de flesta av oss har att stå i garaget. Det dröjer nämligen upp till 10 dagar innan olika korn eller granulat börjar ge effekt, och har du inte tidigare gödslat är växterna i stort behov av näring nu. Effektivare är det då att gödsla med någon typ av lättlösligt gödsel, som blandas upp i vatten och ger effekt redan inom några timmar. Man kan då med fördel dela upp denna gödsling på flera gånger.

Bevattningsgödsel

Kekkilä Bevattningsgödsel är en underhållsgödsel för alla växter i köksträdgården. Produkten löser sig snabbt i vatten, vilket gör det lätt att gödsla med till exempel en vattenkanna. Med vattnet kommer näringsämnena omedelbart till godo för växterna och ger dem ny livskraft. Bevattningsgödsel ges till trädgårdsväxterna i maj–augusti, när behovet av näringsämnen och vatten är som störst. Inomhus och i växthus gödslas växterna vid behov året runt. Sommarblommor bör gärna gödslas långt in på hösten för att få en vacker och färgrik blomning som varar så länge som möjligt.

Rekommenderas för:
Grönsaker, sommarblommor, örter och fleråriga växter.


Rhodogödsel

Kekkiläs Barrväxt- och rhododendrongödsel innehåller alla viktiga spårämnen och ger en harmonisk tillväxt och ökar bildningen av blomknoppar och ger mer färg till vintergröna växter.

Barr- och rhodogödsel ges från våren fram till början av juli, 2-3 gånger i månaden.

Rekommenderas för:
Barrväxter, rhododendron, blåbär och andra surjordsväxter.

Calcinit

Yara Calcinit används till näringsbevattning och bladgödsling. Innehåller calciumnitrat, dvs vattenlösligt nitratkväve samt hög halt lättlösligt kalcium. 

Calcinit ger en god, stadig tillväxt, och hög kvalitet på skörden. Det förbättrar kvaliteten på grönsaker, frukt, bär och andra växter och ger bra motståndskraft mot sjukdomar. Produkten är lämplig för bevattningsgödsling både i växthus och på friland. Löses i ljummet vatten.

Rekommenderas för: häckar och andra växter utom surjordsväxterna.


Höstgödsel


Höstgödsel på sensommaren-hösten är viktig för växternas övervintring. Man kan höstgödsla alla växter, och t.ex barrväxter och blåbär är det bra att börja höstgödsla redan i juli.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar