måndag 29 februari 2016

Canadarosor 2016

Vi har delat in dessa rosor enligt användningssätt, även om vissa sorter kan användas både som klängros (K) och buskros (B) respektive rabattros (R) och lägre buskros. Den indelning vi har gjort baserar sig helt på vår egen gruppering.

Sorter vi har i försäljning våren 2016 :


Rosa 'A. MacKenzie' R
Rosa 'AC William Booth' RK
Rosa 'Adelaide Hoodless' R
Rosa 'Champlain' R
Rosa 'Cuthbert Grant' R
Rosa 'Henry Kelsey' K
Rosa 'J.P. Connell' R
Rosa 'John Cabot' K
Rosa 'John Davies' K
Rosa 'John Franklin' R
Rosa 'Martin Froebisher' BR
Rosa 'Morden Amorette' R
Rosa 'Morden Centennial' R
Rosa 'Morden Fireglow' R
Rosa 'Morden Ruby' R
Rosa 'Morden Snow Beauty' R
Rosa 'Prairie Joy' R
Rosa 'Sunrise' R
Rosa 'Therese Bugnet' BR
Rosa 'William Baffin' K
Rosa 'Winnipeg Parks' R

Använda gruppindelningar:

R = Remonterande lägre rabatt-/buskros som passar i rabatt
K = Klängros 
B =  Buskros som remonterar till en delGrupp R, Rosor för rabatter

 Rosa Alexander MacKenzie 


 Alexander MacKenzie har blivit ca 100-120 cm hög hos oss. Den har mycket friskt bladverk och det heter också i de kanadensiska odlingsanvisningarna att denna sort skall ha en god resistens mot både mjöldagg och svartfläcksjuka.

Blommorna kommer i buketter om 6-12 st och de har en medelstorlek på 6-7 cm med den infällda bildens form. De rabatter som vi har planterat med denna sort har haft mycket få vinterskador om ens några. 

Alexander MacKenzie är en korsning mellan Queen Elisatbeth och en fröplanta från Red Dawn x Suzanne. Den är introducerad på den kanadensiska marknaden år 1985 och vi har använt den i ordentligt 10 år.

 

Rosa Adelaide Hoodless


 Adelaide Hoodless har en höjd på ca 80-100 cm hos oss. Växtsättet är först upprätt för att sedan när blombuketterna kommer bli lätt böjt. Sorten har extremt mycket blommor i varje bukett. Vi har nån gång räknat till totalt 50 blommor. Sorten har god hållbarhet mot mjöldagg och någorlunda hållbarhet mot svartfläcksjuka.

Adelaide Hoodless har hos oss också klarat vintrarna utan problem. Beskärning på våren krävs dels för att få starka grenar och dels för att avlägsna skadade grenar. Enligt det nordamerikasnka USDA zonerna (https://en.wikipedia.org/wiki/Hardiness_zone) skall den klara t.o.m zon 2 vilket betuder ner mot -40 grader Celsius.

Adelaide Hoodless introducerades på kanadensiska marknaden år 1973 och det är en korsning mellan floribundarosen Fire King och en fröplanta mellan R.arkansana x Assiniboine. Assiniboine skall vara en korsning mellan floribundarosen Donald Prior och R. arkansana.


Rosa 'Champlain'


 

Champlain är en lägre ros. Hos oss når den en höjd på ca 60-80 cm även om den i de kanadensiska odlingsanvisningarna sägs bli ca 1 m. Champlain har vackert lövverk och god motståndskraft mot mjöldagg och någorlunda bra motståndskraft mot svartfläcksjuka. Blommorna är ordentligt dubbla med upp till 30 kronblad. Blomstorleken är ca 6-7 cm i diameter.

Champlain behöver regelbunden beskärning av döda kvistar på våren men i övrigt har den klarat sig bra hos oss. Enligt anvisningarna skall den klara USDA zon 3 (-35C)..

Champlain introducerades på den kanadensiska marknaden år 1982 och den är en komplex hybrid från en korsning mellan R. kordesii x Max Graf  och en fröplanta från en korsning mellan Red Dawn x Suzanne.


Rosa 'Cuthbert Grant'


Cuthbert Grant blir hos oss ca 60-80 cm hög. I de kanadensiska försöken har den blivit 80-100 cm. Blommorna är ordentligt dubbla med en diameter upp till 10 cm. Cuthbert Grant har rätt bra motståndskraft mot både mjöldagg och svartfläcksjuka. Rosen har ett mycket upprätt växtsätt.

Cuthbert Grant behöver litet vinterskydd i form av granris eller dylikt hos oss även om den enligt de kanadensiska anvisningarna skall klara USDA zon 3 (-35C). Beskärning på våren precis som vilken annan rabattros som helst.

Cuthbert Grant introducerades på marknaden år 1967. Den är en korsning mellan Crimson Glory och en hybrid av Donald Prior x R. arkansana.

Rosa 'J.P. Connell'

se bild på  vår Pinterest

J.P. Conell är ca 80-120 cm hög . Blommorna är först från limefärgade till gulvita för att mot slutet av blomningen blinästan helvita. J.P. Conell blommar rikligast efter ett par år på växtplatsen. Blommorna är ca 7-9 cm i diameter och kommer både i små buketter om 3-8 blommor och som ensamma blommor.

J.P. Conell skall klara USDA zon 3 (-35C) och har hos oss klarat sig utan problem. Vi beskär den på våren.

J.P. Conell härstammar från en korsning mellan floribunda Arthur Bell och en fri pollinering från buskrosen Von Scharnhorst. J.P. conell introducerades år 1987.


Rosa 'John Franklin'

 se bild på vår Pinterest

John Franklin blir ca 80-100 cm hög hos oss med bra upprätt växtsätt. Blommorna är ca 6 cm i diameter, kommer i klasar på upp till 30 blommor och varje blomma har 25 kronblad.  John Franklin är någorlunda motståndskraftig mot både mjöldagg och svartfläcksjuka.

John Franklin skall enligt odlingsanvisningarna klara sig bra i USDA zon 3.Hos oss har den klarat sig bra med lite täckning med granris. På våren klipper vi en del frusna och skadade grenar och kortar in de andra precis som hos andra rabattrosor. 

John Franklin introducerades år 1980 och är en korsning mellan floribunda Lilli Marleene och en fröplanta från Red Pinocchio, Joanna Hill och R. spinosissima.

Rosa 'Morden Amorette'


Vår bild på Morden Amorette är inte den bästa medn rosen är mycket blomvillig med en lysande röd nyans.
Morden Amorette är en av de lägsta kanadensiska rosorna med en höjd på ca 30-50 cm. Blommorna är ca 7-8 cm i diameter med en lysande karminröd färg. De har ca 25-30 kronblad och de innersta bladen är lätt inrullade och täcker mitten. Amorette har måttlig motståndskraft mot svartfläcksjuka och mjöldagg. 
 Morden Amorette är härdig till USDA zon 3 (-35C). Vi har haft bra resultat när vi täckt en aning med granris. På våren beskär vi precis som en vanlig rabattros.

Morden Amorette introducerades år 1977 och härstammar från en fröplanta med samma föräldrar som Adelaide Hoodless korsad med en fröplanta härstammande från korsning med Independence x hybrid av Donald Prior x R. arkansana.

Rosa 'Morden Centennial'


Morden Centennial har varit mycket blomvillig hos oss under de mest varierande väderförhållanden. I de kanadensiska odlingsbeskrivningarna anges blomtiden till juni och augusti-september men hos oss har den börjat i början av juli och blommat till oktober. Morden Centennial har växt till ca 70-90 cm hos oss och har ganska starkrosa blommor i klasar om 1-4 blommor. Blomman är 7-8 cm i diameter med ca 40 kronblad. God motståndskraft mot mjöldagg och rätt god motståndskraft mot svartfläcksjuka.

Morden Centennial övervintrar alldeles bra hos oss och enligt kanadensiska anvisningar skall den också gå bra ända till USDA zon 2 (-40C). Vi beskär på våren som hos vanliga rabattrosor och det är en klar fördel för blomningen om man klipper bort utblommade blommor för annars bildar denna ros stora mängder nypon.

Morden Centennial har fått utmärkelsen "The Outstanding Cultivar Award" år 1996, vilket utses av Canadian Society for Holticulture Science.

Morden Centennial är resultatet av en korsning mellan Praire Princess och en härdig fröplanta med föräldrarna White Bouquet, Assiniboine och R. arkansana. Morden Centennial introducerades år 1980.


Rosa 'Morden Fireglow' Morden Fireglow har ett upprätt växtsätt på ca 560-70 cm. Blommorna kommer i klasar om 1-5 st och en enskild blomma är ca 6-8 cm i diameter med ca 28 kronblad. Rätt god motståndskrfta mot både mjöldagg och bladfläcksjuka.

Morden Fireglow skall enligt de kanadensiska anvisningarna klara sig i USDA zon 2b (-40C). Hos oss har den klarat sig bra med litet granris som täckning. Vi beskär som vanliga rabattrosor på våren.

Morden Fireglow introducerades år 1989 och den är en korsning från en fröplanta med härstamning från sorterna Praire princess, Morden Amorette, White Bouquet, Assiniboine och R. arkansana. Som pollenplanta användes Morden Cardinette.

Rosa 'Morden Ruby'


Morden Ruby är systersort till Adelaide Hoodless. Den blir ca 1 m hög och blommar villigt genom hela sommaren. Måttlig till god hållbarhet mot mjöldagg och bladfläcksjuka. Blommorna är dubbla, rubinröda och håller länge.

Enligt de kanadensiska odlingsanvisningarna skall den här sortern vara härdig till USDA zon 2 (-40C). Vi har dock inte haft denna i provodling hos oss i Österbotten.

Morden Ruby har samma ursprung som Adelaide Hoodless. Introducerades 1977.

Oservera att vi har inte haft Morden Ruby i egen försöksodling utan alla uppgifter kommer från de kanadensiska odlingsanvisningarna. Vad vi förstått av andra skall dock Morden Ruby vara en god sort också hos oss (till Zon IV i Finland).

Rosa 'Morden Snow Beauty'


Morden Snow Beauty är  lågväxande på ca 40-80 cm. Rosen har god doft. Frisk sort som bildar ätbara nypon. Snow Beauty har snygga knoppar som öppnar sig till enkla till halvfyllda snövita blommor. God remontering genom hela sommaren och bladverket har god motståndskraft mot olika sjukdomar.

Morden Snow Beauty skall vara härdig till USDA zon 3 (-35C). Den introducerades på markanden 1998.
(Registrerad patent 1998, US PP11730 P2).

Föräldrar till Snow Beauty uppges vara [‘Prairie Princess’בMorden Amorette’]×[‘Mount Shasta’×(‘Adelaide Hoodless’×Rosa arkansana Porter. 

Oservera att vi har inte haft Morden Snow Beauty i egen försöksodling utan alla uppgifter kommer från de kanadensiska odlingsanvisningarna. Vad vi förstått av andra skall dockdenna ros vara en god sort också hos oss (till Zon IV i Finland).


Rosa 'Prairie Joy' Praire Joy är egentligen en relativt låg buskros som hos oss uppför sig mera som en rabattros. Hos oss blir den sällan högre än ca 70-80 cm men i de kanadensiska anvisningarna anges en höjd på 100-150 cm. Växtsättet är tätt och runt. Blomningen är rikligast i början av blomperioden. Blommorna sitter i klasar om 1-6 blommor med en diameter på ca 7 cm vilka är mycket täta med ca 40 kronblad.

Praire Joy har ett friskt lövverk och har god motståndskraft mot både mjöldagg och svartfläcksjuka.

Praire Joy har varit fullt härdig hos oss och skall enligt kanadensiska försök klara USDA zon 2 (-40C). Årlig beskärning på våren har gett fina låga häckar.

Praire Joy härstammar från en korsning mellan Praire Princess och Morden Cardinette.

Rosa 'Sunrise'

 

Sunrise har en höjd på ca 60-80 cm och blommar med klasar med i genomsnitt ca 8 blommor. Blommorna är orange när de öppnar sig och blir senare klargula och mot slutet av blomningen gräddgula. Blomdiametern är 6-8 cm. Bra remonteringsförmåga. Grönt fint bladverk. God motståndskraft mot de vanligaste svampsjukdomarna.

Sunrise skall enligt patenträttigheterna ha en vinterhärdighet på USDA Zon 3 (-35C) och den har klarat sig bra hos oss några säsonger redan. Årlig vårbeskärning är bra.

Sunrise har patentsökts år 2001 (USPP13969 P3) även om 1999 allmänt räknas som introduktionsår. Den är en komplex korsning från en rad härdiga sorter.


Rosa 'Winnipeg Parks'


 Winnipeg Park blir ca 40-70 cm hög och blommar rikligt hela sommaren med klasar om 1-4 blommor. Den enskilda blomman är ca 8 cm i diameter med ca 22 kronblad. Rätt god motståndskraft mot både mjöldagg och svartfläcksjuka. Winnipeg Park uppges ha det vackraste lövverket av alla Parkland rosorna och lövverket har en bra rödtonadhöstfärg.

Winnipeg Park skall enligt de kanadensiska odlingsanvisningarna klara vintrar i USDA zon 2b, och hos oss har den klarat sig bra med granristäckning. Vi beskär som vanliga rabattrosor på våren.

Winnipeg Park introducerades år 1990 och fick sitt egentliga namn efter staden Winnipeg Parks. Den härstammar från en komplex hybrid som innefattar Assiniboine, Adelaide Hoodless, Cuthbert Grant, Morden Cardinette och Praire Princess.prisuppgifter och mängdrabatter för förbokningar inom mars månad  finns via våra Pinterest och Facebooksidor eller via länkarna här: orderform pdf ... orderform i nedladdningsbart Excel
Sänd din order via email till wiplant(at)tawi.fi.

Grupp K, Klätterrosor


De sorter som vi grupperat till klängrosor här kan ofta också användas som buskros eller t.o.m i större rabatter. För att de skall funka som klätterros behövs uppbindning mot spaljé, vägg eller likande. De kraftigt remonterande sorterna kan med fördel klippas ner helt på våren och bildar då täta låga buskage som kan anses nära rabattrosor.


Rosa 'AC William Booth'


William Booth blir friväxande ca 120-150 cm och ordentligt bred. Blomvillig remonterande sort som blommar från juli till september. Blommorna är enkla med en diameter på ca 5 cm och med 5 kronblad. Blommorna sitter i klasar om 8-10 blommor.

Rosen introducerades år 1999. Enligt de kanadensiska odlingsanvisningarna skall William Booth vara härdig i USDA Zon 3 (-35C). Vi har inte haft William Booth planterad hos oss. 

William Booth härstammar från en korsning mellan L83 (kommer från R. kordesii x komplex linje från Arthur Bell) och R. Applejack.Rosa 'Henry Kelsey'


 Henry kelsey växer till ca 1,5-2,5 m höjd med helröda blommor som är 6-8 cm i diameter. Blommorna kommer i klasar om 9-18 blommor och en blomma har i genomsnitt 25 kronblad. Remonterande men de mesta blommorna kommer i början av blomperioden. Full motståndskraft mot mjöldagg och nöjaktig motståndskraft mot bladfläcksjuka.

Introducerades år 1984. Enligt de kanadensiska odlingsanvisningarna skall den vara härdig till USDA zon 3 (-35C) och hos oss klarar den sig om den böjs ner och täcks med granris. På våren finns behov av att beskära bort brutna och svarta kvistar.

Henry Kelseyi härstammar från en korsning med R. kordesii och en fröplanta från Red Pinocchio, Joanna Hill och R. spinosissima.

Rosa 'John Cabot' 

 

John Cabot skall nå en höjd på ca 2-3 meter men hos oss är den betydligt lägre. Vi har sett exemplar på  1,2-1,8 meter och väldigt ofta buskliknande exemplar. Sorten är mycket blomvillig och blommorna har en diameter på ca 7 cm med i medeltal 40 kronblad. John Cabot skall ha god  motståndskraft mot mjöldagg och  bladfläcksjuka.

 John Cabot var den första klängrosen i Explorer serien och den introducerades år 1978. Enligt de kanadensiska odlingsanvisningarna skall den vara vinterhärdig till USDA zone 3 (-35C) och hos oss har den klarat sig utmärkt och behöver en del beskärning på våren.

John Cabot härstammar från en korsning med R. kordesii och en fröplanta från Masquerade x R. laxa. 

 Rosa 'John Davies'John Davies växer till ca 2-2,5 m enligt de kanadensiska anvisningarna. Hos oss har den blivit från ca 1,2-högst knappt 2 m. Sorten blommar villigt med täta blommor på en diameter av ca 8 cm och i genomsnitt 40 kronblad per blomma. Blomklasarna kan komma med ända upp till 17 blommor per klase. John Cabot skall ha hög motståndskraft mot mjöldagg och svartfläcksjuka.

John Davies introducerades år 1986 och härdigheten skall enligt kanadensarna vara USDA zon 3 (-35C). Hos oss har John Davies klarat sig bra men en aning behöver man beskära på våren. John Davies kan också beskäras hårt på våren men uppträder då mera som buske eller t.o.m. som högre rabattros.

John Davies härstammar från en öppen pollinering från en fröplanta som är en korsning mellan R. kordesii och en korsningslinje med korsning mellan Red Dawn och Suzanne.

 Rosa 'William Baffin'

 

William Baffin är den högsta kanadensiska klängrosen hos oss med en höjd om ca 2-2,5 m. Enligt kanadensiska anvisningar skall den dock växa till 2,5-3 meters höjd. Blommorna är enkla till halvdubbla med en diameter om 6-7 cm och ca 20 kronblad i blomman. Blomklasar med upp till 30 blommor kan förekomma. Denna klängros skall ha bra motståndskraft mot både mjöldagg och svartfläcksjuka men hos oss har vi under fuktiga somrar i alla fall sett angrepp av svartfläcksjuka.

William Baffin introducerades år 1983 och skall vara vinterhärdig till USDA zon 2a (-40C). Beskärning av en del döda kvistar kan behövas på våren men överlag klarar den sig bra hos oss även utan någon täckning alls.

William Baffin togs från en öppen pollinering med en fröplanta härstammande från R. kordesii och pollen från från en korsning med Red Dawn och Suzanne.Grupp B, buskrosor

Rosa 'Martin Froebisher'


Martin Froebisher växer med en höjd om 1,5 - 2 meter, ibland ännu högre. Denna rugosa korsning blommar bra under hela sommaren även om början av blomningen är absolut bäst. Barken på stammarna är rödbrun och övre delen av grenarna är utan taggar. Blommorna mätaer 5-6 cm i diameter och har ca 40 kronblad. Sorten har hög motståndskraft mot mjöldagg men kan ibland få en släng av svrtfläcksjuka.

Martin Froebisher som hör till Explorer serien introducerades år 1968 och uppges vara härdig till USDA zon 2 (-40C). Hos oss övervintrar den utan problem och som sagt även 3 meters höga buskar klarar sig utan vinterskador.

Martin froebisher härstammar från en öppen pollinering av rugosa sorten Schneezwerg.


Rosa 'Therese Bugnet' Therese Bugnet växer till ca 2 meters höjd. Blomknopparna är avlånga och röda och öppnar sig till ljusa och täta blommor på ca 7-10 cm i diameter. Blomningen fortsätter under hela sommaren och hela busken får fina nypon och vacker höstfärg på hösten.

Therese Bugnet är härdig till USDA zon 2 (-40C) och klarar sig hos oss utan täckning. Therese Bugnet kan också odlas som rotäkta stamros utan problem. Det är dock bra att beskära en aning på våren för den blommar absolut bäst på nya skott.

Therese Bugnet är en gammal kanadensisk rugosaros namngiven 1950 av familjen Bugnet.


Long, pointed red buds are followed by sweetly scented double, warm pink flowers. Continual, profuse summer bloom, purple toned fall foliage and red canes make this an attractive shrub year-round. It grows to 7 feet by 5 feet wide and is extremely hardy.

Andra sorter

Vi har också ströexemplar av andr sorter som t.es Jens munk, Wasagaming olika Bugnet rosor m.m.Några länkar:


Svartfläcksjuka på ros - så här ser den ut
Mjöldagg på ros - så här ser den ut
Wikipedia USDA Zoner
  
Canadan Rose Society, Parkland rosor ( bra bilder ) 
Canadan Rose Society, Explorer rosor (flera sorter vi inte presenterat här men som vi kan ha små mängder av, t.ex Charles Albanael, David Thomsen, Henry Hudson m.m.)

prisuppgifter och mängdrabatter för förbokningar inom mars månad  finns via våra Pinterest och Facebooksidor eller via länkarna här: orderform pdf ... orderform i nedladdningsbart Excel
Sänd din order via email till wiplant(at)tawi.fi.

Copyright till all text och bilder: 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar