fredag 29 juli 2016

Inspiration från bostadsmässan 2016

Skribent: Emelie Lytz

Bostadsmässan i Seinäjoki håller på för fullt, och vi har förstås varit där och spanat in vad som är mest inne i trädgårdsvärlden just nu! 



Trädgårdarna visade sig vara ganska minimalistiska, med mycket barrväxter och stenar, som fint smälte in med den omkringliggande skogen och naturen. Detta verkade vara den röda tråden i  hela mässområdet.

Krypväxter

På de allmänna områden mellan gårdarna och längs med gatorna har man använt mycket låga växter och krypväxter på stora områden. Här syns saker som sandkörsbär, krypvide, dvärgrips och olika sedumarter. Allt det låga bröts av här och där med träd som tall, rönn och sötrönn. Den omkringliggande naturen hade också fått stå orörd så mycket blåbärs- och lingonris hade fått vara kvar, och såg riktigt vackert ut. Det naturliga berget fick också synas, vilket gjorde att området kändes väldigt naturligt fastän det var anlagt.

Prunus pumila var. depressa, Sandkörsbär, användes på stora områden, Dvärgrips, Ribes glandulosum,  Krypvide, Salix  repens och olika Fetblad, Sedum användes mellan många hus och gator.
Sandkörsbär, Prunus pumila var. depressa, passar inte på alla platser, men dvärgrips, krypvide och fetbladen är alla utmärkta marktäckare om man själv vill anlägga något liknande.

Sten

Ja sten fanns överallt. Många gårdar hade stensättningar, det naturliga berget stack fram här och där, och det var väldigt populärt både med upphöjda stenmurar och -lådor eller att bara ha stora stenbumlingar i rabatterna. Många använde också dekorationssten som täckmaterial. 

Upphöjda stenmurar så de kom i samma höjd som terasserna sågs på många ställen. 
Nivåskillnader i trädgården gjorde att rabatten var i mark/terassnivå på ena sidan men ordentligt upphöjd bakom en snygg stenmur från andra sidan. Här har man valt hängkaraganer och en pyramidtuja för lite höjd och sedan fyllt ut med dvärgbergtallar, låga hortensior och kärleksört. Stenelementet hittas både i muren och i bumlingarna som sticker upp mitt i rabatten.
Stenkantad rabatt nerfälld i terassen


Det här var en av de färre stora rabatterna, men den följer ändå temat med upphöjd stenkant och lugn färgskala. En av mina favoritrabatter med de böljande formerna och ett välgenomtänkt växtval. För att ge höjd fanns grupper med tujor som så småningom kommer ge bra insynsskydd mot granntomten, och äppelträd här och var. Hortensiorna gör sig bra mot det gröna, likaså kärleksörten som snart börjar blomma. Pioner fanns också här och en del andra perenner, vilket gör att det kommer att finnas något vackert att titta på hela tiden. Och som extra plus såg rabatten nästan lika bra ut från den något högre granntomten!






Mörkgrönt med silverblå eller röda kontraster

Det var en väldigt lugn och enhetlig färgskala i trädgårdarna. Grunden var oftast mörkgrönt med växter som tuja, olika granar och dvärgbergallar och en rhododendron eller två. Som fin kontrast till det gröna hade man på många platser planterat blåaktiga växter som blått eller silveraktigt prydnadsgräs, blå dvärggranar eller krypenar och blåblommande perenner som stäppsalvia. På andra platser hade man istället satsat på röda kontrastväxter som rödbladig alunrot, rödbladig smällspirea, röda dvärgberberis och blodlönn.




Det fanns inte allt för mycket som gav färg just nu, men visst fanns det olika perenner, blommande buskar och rosor ändå här och var.


Lite extra förtjust blev jag i den närfällda rännan i kanten på terassen där man planterat funkia,
det kommer bli en fin "häck" när det vuxit till sig.

Odlingslådor och  frukt- och bärväxter

Förutom barrväxterna var också bärväxter väldigt populära i trädgårdarna. Aronia, både som buske och på stam fanns på många ställen, likaså vinbär - både buskar och på stam, äppelträd, körsbärsträd, jordgubbar och jätteblåbär.

Murar återfanns också i odlingarna, se t.ex. smultronen nersatta i lekablock runt en lampstolpe, aronia på stam i en torvmur, vinbär på stam med jordgubbar under och jätteblåbär i stenmurar.

Odlingslådor fanns det också gott om, här modell större i trä med olika fruktträd och bärbuskar,


Här har man anlagt en hel bärrabatt med odlingslådor för jordgubbar, vinbärsbuskar och på stam och så aronian som man såg på många ställen.
I den här trädgården har man satt rabatten som en naturlig övergång mellan gräsmatta
och skogen bakom, och planterat frukt- och bärväxter runt hela tomten. Jag gillar den
låga "häcken"/remsan med jordgubbar som löpte längs ena tomtgränsen.
Gemensant för alla tomter var att det fanns inga bärbuskar eller fruktträd direkt i gräsmattan, alltså något som blir jobbigt att klippa gräset runt senare, utan alla odlingar fanns i lådor, murar eller rabatter! Likadant var det också med övriga planteringar.

Plantera liknande trädgård

Här nedan kommer en lista på de växter som förekom i de flesta trädgårdarna. Tänk dock på att inte följa inspirationsbilderna slaviskt, allt kanske inte fungerar så bra i det långa loppet... t.ex. bärrabatten två bilder upp har aronia planterat i framkanten, vilket gör att antingen växer de så högt att de buskar som finns bakom försvinner eller så ska det klippas så mycket att det inte blir någon bärskörd. IExemplet med funkior nerfällda i terassen kan fungera, bara man har rännan ordentligt gjord så vatten kan rinna bort, annars är risken stor att rötterna ruttnar över vintern.. 
Annars tyckte jag det var ett bra upplägg på trädgårdarna, snyggt, enkelt och naturligt - och lätt att klippa gräset!

Vad ska man då satsa på för växter om man vill ha något liknande själv?

Följ länkarna för mer info om de olika sorterna.


Träd:

  • Hängalm fanns på flera ställen, men klarar sig inte bra i våra trakter. Välj istället t.ex. hängäppelträd eller hängrönn som fanns på några tomter, eller kika på andra hängande prydnadsträd på Pinterest.
  • Rönn
  • Sötrönn
  • Äppelträd
  • Körsbärsträd
  • Aronia på stam
  • Dvärgstamsyren
Se fler alternativ här.

Buskar:



Barrväxter:



Perenner:



Här finns mer alternativ från flera av ovanstående grupper.

Klängväxter:

  • Vildvin - vildvin är vackert med sin täckande grönska och starka höstfärg, men tar tid på sig att bli grönt på våren.

Det fanns inte massor med klängväxter representerade på mässområdet, men vildvin fanns på
några ställen, här klättrar de på en spalje i form av ett lusthus.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar