tisdag 13 februari 2018

Skydda dina vintergröna växter!

Varje vårvinter försöker vi poängtera för våra kunder hur viktigt det är att se över sina barrväxter. Nu när dagarna blir längre och soligare är det åter dags. Barrväxter och andra vintergröna växter som t.ex rhododendron, vintergröna perenner som mossflox, bräckor, vintergröna m.fl. kan vara i riskzonen i vårt bistra klimat.
Behöver du skuggväv? Ring 0400 233480 så fixar vi! några €/m2 och rabatt på större bitar.Här kommer några förklaringar och tips hur du kan hindra vårsolen och -vinden från att torka ut dina växter.


Varför bör man skydda?


Huvudorsaken till att man får vårskador på de vintergröna växterna är att de gröna växtdelarna med stigande värme börjar avdunsta mera vatten och är då marken frusen (tjäle) så finns det ingenstans att uppta motsvarande fukt vilket gör att uttorkning sker.


Vilka växter kräver skydd?Några växter som vi redan nämnde är barrväxter, rhododendron, vintergröna perenner men alla som har gröna blad eller barr på vintern kan behöva skydd, speciellt om:


  • de har grunda rötter som helt är infrusna i tjäle
  • om det har varit sträng barfrost på senhösten eller vintern och tjälen har krupit långt ner i marken
  • om växterna har ytliga rötter (= nyplanterade eller annars ytliga) och marken är hårt frusen under natten eller från vintern
  • planteringsplatsen är blåsig eller mycket solig och marken är frusen
  • om växterna på annat sätt vaknar till liv medan marken är frusen
I regel är köld kombinerat med sol, frystorka (alltså kallt-varmt/vind genast på varandra) och direkt vind det som skadar dina växter allra mest.


Har du lövfällande växter med tunn bark på stammar och kvistar (t.ex en del rosor, unga frukt- och trädväxter) kan en riktig besvärlig vårvinter också torka ut dessa stammar även om de inte har löv. Detta är dock inte så vanligt.

En annan bra tumregel är att barrväxter med hårda barr (typ våra vanliga tall och gran) avdunstar inte fukt lika snabbt som barrväxter med mjuka barr (typ ädelgranar, mjuka enar, sockertoppsgranar). En  superköldhärdig växt med mjuka barr (läs Thuja Smaragd) kan alltså ha otroligt lätt att få brännskador på vårvintern.


De billiga Thuja Smaragd har mjuka barr och följaktligen är risken större för uttorkningsskador än hos thujasorter med hårdare barr.


Vad är bra att använda som skydd?Det bästa skydden är lätta och luftiga som t.ex skuggväv eller jutetyg. Snö och granris passar också utmärkt på låga barrväxter och vintergröna perennaväxter.
Det är inte bra att använda riktigt tjocka vävar och sådana som inte släpper igenom luft, t.ex presenningar och plast. Temperaturen under sådana kan stiga med följd att växterna trots skyddet startar att avdunsta fukt. Om man av någon orsak ändå ser sig tvungen att använda täta material så se då till att det finns ordentliga lufningsutrymmen runt växten. Är man i alla fall tvungen att skydda med ett sånt material så kan man exempelvis träda det på käppar och lämna skuggsidan helt öppen för luftning.

Hur man har planterat inverkar givetvis också på behovet av skydd, därför brukar vi poängtera för våra kunder vikten av att använda marktäckare eller barkflis för att hindra tjälen att gå ner djupt i marken.


När skall man börja skydda?Det är på vårvintern, senast i mars, när dagarna blir längre som skyddet behövs. Det går givetvis att förbereda i god tid t.ex med käppar redan på hösten. Redan i februari kan man också sätta skydd om man ser till att snön inte trycker ner skyddet så att växterna brister. Det är dock inte bra att sätta skydden redan från hösten.


Och när kan man ta bort skydden?Det är när marken har tinat och det inte längre är risk för ny tjäle. Det här kan man testa t.ex genom att ta ett järnspett, skyffel eller dylikt och försöka stryka ner nära växten, naturligtvis så att man inte skadar roten.
  • om spettet sjunker djupt på en gång, finns det inte tjäle och då tar du bort skyddet
  • om spettet går ner en bit men det finns en ”botten”. Ta inte bort skyddet ännu men håll uppsikt inom närmsta tiden framöver
  • om spettet klingar starkt mot tjälen, avlägsna inte skyddet utan vänta nån vecka ännu
är våren långt hunnen så kan man med fördel hjälpa tjällossningen på traven med ljumt vatten en eller ett par gånger per dag.


Läs gärna också tidigare års tips hur du skyddar dina vintergröna växter:

 2016  https://wickmansplantskola.blogspot.fi/2016/02/skydda-nu-vintergrona-vaxter-ger-farg.html

 2017   https://wickmansplantskola.blogspot.fi/2017/02/vandagstips-for-tradgarden.html 

Lycka till!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar