torsdag 7 april 2016

Beskärning, enkelt eller svårt?

Alltid när solen börjar värma på våren kommer en massa frågor om beskärning. För en inbiten plantmänniska är ju det mesta självklarheter, så hur ska man förklara enklast? Ett försök:


Underhållsbeskärning eller föryngringsbeskärning?


  • Underhållsbeskärning strävar till att hålla formen och eller bärförmågan konstant = trädet/busken ska fortsätta vara lika fin eller ge bra med frukt/bär.
  • Vid föryngringsbeskärning vill man starta om tillväxten på ett eller annat sätt = det tar en till flera säsonger innan man är tillbaks på topp igen.

Sen finns det ju också mellanting, t.ex etableringsbeskärningar som kan variera beroende på hur långt plantan är odlad i plantskola. Här fortsätter man egentligen plantskolearbetet.

JAS eller vårbeskärning?


  • JAS, eller Juli-Augusti-September, är en beskärning som man gör först när man uppnått önskad form på träd/buske. Alltså inget du normalt skall syssla med de första åren efter plantering.
  • Vårbeskärning, eller varför inte kalla det senhöst-, vinter- eller vårbeskärning, gör man när trädet/busken har sin viloperiod. Det är nämligen närapå ingen skillnad på dessa årstider. Större inverkan har det hurdant väder du har beskärningsdagen och de närmast påföljande dagarna. Denna typ av beskärning funkar bäst när luftfuktigheten inte är alltför hög, eftersom svampangrepp har lättare att få fäste under perioder med lång hög luftfuktighet. Att beskära före tillväxt är det bästa så länge du bygger upp önskad form, eftersom denna beskärning ger den bästa tillväxten.


 Undantagen

Sorter med kraftig savstigning (Lönn, Björk, Magnolia o Vindruva)  bör beskäras senare (juli-aug). Ibland brukar man också räkna in Hästkastanj i denna grupp.

Sorter med kraftigt gummiflöde (Körsbär, Plommon) rekommenderades alltid förr att beskäras under JAS-perioden. Detta gäller stora grenar och snitt. Tunna grenar i uppbyggnadsskedet rekommenderas  att beskära på våren för bästa tillväxt.

Barrväxter är egentligen inget undantag men på den sidan är det faktiskt så att många arter och sorter kan ha svårt att bryta med nya skott ur gammal ved, därför rekommenderas att man inte klipper på ved som är äldre än 2 år. Idegran (Taxus) är undantaget här, dom bryter också bra ur gammal ved.


Hur ska man då beskära?Tillvägagångssätten är många och det är också så att vilket man ska välja beror på vad för slags resultat man vill uppnå.

Här exempel på hur man kan beskära häckar och buskar

Här exempel på hur man beskär kvistar och formar fruktträd.

Här är vårt tips:

Googla, det finns miljoner sajter med tips! Välj den sajt som ger ett resultat du vill ha. Hittar du inget om vilket slutresultat beskärningstipset ska ge, gå till nästa sajt. Obs! Du måste ha en långtidsstrategi med klippandet annars blir det inga resultat.


Några länkar:

Grunderna för beskärning
Beskära träd
JAS-beskärning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar