söndag 7 maj 2017

Långtidsverkande gödsel

Osmocote 3-4 månader

Det är viktigt att gödsla allt man planterar. I plantskolorna används nuförtiden alltmer de långtidsverkande gödselmedlen, t.ex Osmocote 3-4 mån. 

Dessa långtidsverkande gödselmedel är uppbyggda så att skalet runt gödseln ger ut mer gödsel om det blir varmare och litet mindre om det är kallt och växten inte behöver så mycket. 

Långtidsverkande Osmocote NPK-gödse.
De röda kulorna markerar att det är frågan
om 3-4 månaders gödsel samt är samtidigt
kontrollkorn för mängd inblandad gödsel
Gör du som plantskolorna och använder Osmocote så behöver du inte tillsätta annat än vatten under växtperioden och växten får ändå exakt vad den behöver även vid varmare, mera krävande perioder. På hösten skall man dock som vanligt höstgödsla med PK-gödsel om det är fleråriga växter som skall bilda blomämnen och övervintra.

Till en normalstor nyplanterad växt behöver du endast ca 7-10 g Osmocote (~1 matsked), så 100 gr räcker till 10-14 st växter. Vill du använda till sommarblommorna i urnor och balkong sätter du motsvarande 1 matsked per 10L jordvolym.

För yrkesodlare finns också långtidsverkande gödslar med längre verkningstid, men de är rätt farliga att använda för utomhusbruk i våra nordiska trakter eftersom vår sommar är så kort att man ett tu tre har hög kvävegödsling på senhösten med följden att växterna inte hinner invintra före vintern och följaktligen får svåra vinterskador eller totalt fryser bort hur vinterhärdiga sorter de än må vara.  

Varning: Vi har sett att det finns stora aktörer på trädgårdsmarknaden som säljer  färdigt förpackad långtidsverkande gödsel importerat från mellaneuropa och innehåller både 5-6 månaders och t.o.m. 8-10 månaders gödsel. Dessa är direkt olämpliga att använda i våra förhållanden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar