torsdag 25 april 2024

Hållbarhetsveckan 23-29 september 2024

Hållbarhetsveckan ordnas vecka 39 och också vi plantodlare är med i denna landsomfattande kampanj.


Vår plantskola har redan några år varit med i hållbarhetsveckan som är ett nätverksprojekt som förverkligas av Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF), Finlands Byar rf och Åbo Akademi. Läs gärna mer om projektet via hemsidan hållbarhetsveckan.fi

 

Höstens kampanj hos oss har vi beslutat ska gå i andan av fruktträd och häckväxter. Vi utökar alltså en aning från förra årets hållbarhetsvecka när vi endast satsade på info om häckväxterna.

Fruktträd

Att vi nu tar med fruktträd har närmast att göra med att just fruktträd har blivit mycket populära i våra finska och finlandssvenska trädgårdar. Tyvärr får inte konsumenterna alltid all information om egenskaperna som finns inbyggda i de olika sorterna och grundstammarna. Här gäller det att satsa på rätta egenskaper om dina träd ska lyckas.

Dessutom har produktsortimentet inom frukt ökat betydligt med olika kvalitéer och olika grundstammar de senaste åren och det är därför stort behov av info om produkternas inbyggda egenskaper och användningsområden.

Med en planta som har de rätta förutsättningarna att övervintra och utvecklas i önskad riktning så anser vi från plantskolan att det är ett mycket hållbarare, både ekonomiskt och naturmässigt, alternativ att använda en närodlad produkt med de rätta önskade egenskaperna. 

Häckplantor

Våra krukodlade häckplantor har redan under rätt lång tid rönt stort intresse bland konsumenterna. Läs gärna i fjolårets hållbarhetsinlägg om alla de positiva sakerna med plantorna.

 

Till oss hittar du enligt Google kartan:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1xhyQ1wskBVf-sHynlqE0v8_zwSQ&usp=sharing