fredag 18 december 2015

Julkalender lucka 18

Thuja occidentalis 'Little Giant'
Bolltuja


Svagt äggformat växtsätt, ca 80-120 cm hög och 70-90 cm bred. 'Little Giant' har utomordentligt grönt kvistverk som också under vintern behåller det mesta av sin färg.

Sorten är en plantskolekorsning men vi har inte uppgifter om vem eller varifrån den kommer.

Användning: 'Little Giant' har visat sig tillhöra dom allra lättaste och härdigaste bolltujasorterna. Vi har provodlat sorten sen mitten av 1990-talet. Vi kan inte påminna oss att vi någonsin sett uttorkningsskador på denna tujasort, varför den också kan rekommenderas till låga gröna häckar.

Övrigt: Ett extra plus är att Little Giant växer rätt snabbt. Vi planterade en häck på hösten 2009 och använde 20-30-40 cm höga plantor (restparti) som redan efter 3 säsonger hade växt sig till ca 1 meter och för att ytterligare 3 år senare ha nått en höjd av ca 120 cm

Thuja 'Little Giant' har har runt till svagt äggformat växtsätt och en snygg grön färg.

Nyplanterad Little Giant häck hösten 2009. Tanken är att den ska täcka för insynen under terassen.

några år senare, ca 1 meter.
...och hösten 2015 ca 120 cm och täcker terassen totalt.

.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar