torsdag 23 mars 2017

Thuja occidentalis 'Dark Embers'®

Äntligen kan man säga! Nu har det kommit en tuja lika tät och slank som den något vårkänsliga sorten 'Smaragd', men förhoppningsvis med samma fina vårhärdighet som höga-breda 'Brabant' och den långsamtväxande 'Holmstrup'.

Sortskyddade Dark Embers har egen websida man enkelt hittar med upcode.

Nyheten är tysk och heter Thuja occidentalis 'Dark Embers'®. Det är en namnskyddad nyhet med skarpare kvistar/barr än den annars populära 'Smaragd', och bör därför tåla vårtorkan betydligt bättre.

'Dark Embers'® har vi inom branschen sett en del reklam för redan för ett år sedan och den introducerades i de europeiska garden-centren hösten 2016. Nu i vinter fick vi tag på den på stormässan IPM-Essen. 'Dark Embers'® marknadsförs förutom som solitärbarrväxt också som häckväxt, men här hos oss upp i Norden har vi tänkt att introducera den först som solitärväxt och sen provplantera en liten häckstump innan vi också tar in den i häcksortimentet.

'Dark Embers'® skall bli i stort sett samma höjd som 'Smaragd', 2,5-4 meter här i våra trakter (upp till 7 m i Tyskland), den är ännu slankare, har mörkare färg och mera färg på själva kviststammarna än 'Smaragd'. 'Dark Embers'® (= Thuja occidentalis 'Lesdasma' (S) - Variety Protection No. EU 38329) har också en egen hemsida med växtinfo, tips och planterings-komihåg. 

Precis som andra thuja-sorter kan 'Dark Embers'® både trimmas och klippas, vilket hos oss görs i april-början av maj (något senare än i Tysklands feb-mars). En lätt sommartrimning kan också göras riktigt i slutet av juli eller så låter man växten vara ifred tills nästa vår.

Från IPM-mässan i januari

Stamfärgen är vackert rödbrun.

Källor:
+ egna erfarenheter från IPM-mässan och samtal med Tyska och Holländska producenter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar