måndag 14 maj 2018

Två för bra pollinering

Även om många, många växter har bra självpollinering så finns det andra som faktiskt behöver en kamrat för att pollineringen skall lyckas riktigt bra. I dessa fall är det bra att plantera två olika namnsorter i samma släkte.
Bäst kända exemplet på sådana är kanhända äppelträden, Malus. Här planterar man antingen ett familjeäppelträd med 3 till 5 äppelsorter inympade på samma träd eller så planterar man två olika träd, vilka då skall blomma samtidigt. Tredje alternativet är förvisso att grannen har ett passligt träd inom synhåll för de pollinerande bina och humlorna. 

I fallet med äppel har våra kunder på plantsklan under mer än tio års tid kunnat köpa två äppelträd för ett rabattpris, just för att det är bra för pollineringen.


Andra fall där det ofta har förekommit specialpris för pollinernade sorter är t.ex havtorn, Hippophae. I detta fall är det uttryckligen frågan om honbuskar och hanbuskar, alltså inga bär på honbuskarna utan hanbuske. Allmänt brukar man räkna 2-3 honbuskar per hanbuske och i stora odlingar 6-15 honbuskar per hanbuske. I fallet havtorn har det därför ofta förekommit ett paketpris på t.ex 1 hanbuske + 3 honbuskar.
Överst runda bladknoppar på hanbuske, nere honbuskarna Tytti och Terhi med smala knoppar. Det är tidigt på våren som det är enklast att känna igen han- resp. honbuskar.

Havtornen Terhi och Tytti får många C-vitaminrika bär - förutsatt att det finns hanbuske som pollinerar.

Standardisering av tvåpriser


Under senhösten 2017 och vintern har vi på vår plantskola försökt förenkla prissättningen för våra kunder, vilket då bl.a har inneburit att vi gjort en lista på växter som gynnas av korspollinering resp kräver hanbuske för pollinering. Nu inför vi standardrabattpris på alla dessa. 

Tabell, köp hellre två


Växt

Pris €/1 st

Pris €/2 st

extra tillb.

Malus domesticaÄppelträd*3964,90Välj själv mellan ca 40 sorter
Pyrus comm.Päronträd*4269,90Välj själv mellan 7-8 sorter
Prunus domesticaPlommon4269,90Välj själv bland ca 10 sorter
Prunus domesticaPlommon, sorter avvikande pris4574,90Välj bland 3 sorter
Prunus cerasiferaKörsbärsplommon4269,90Välj bland 3 sorter
Prunus aviumSötkörsbär/bigarå4574,90Välj bland 5 sorter
Prunus persikaPersika4574,90Välj bland 3 sorter

Lonicera kamtjaticaBärtry1524,90ca 15 sorter att välja på
Vaccinum corymb.Buskblåbär**1734,901 rhodojordsäck
ingår
AmelanchierSaskatoonbuskar, 2L2539,90Välj bland 2 sorter
Rubus arcticus.Åkerbär inkl allåkerbär519,90* 5 st = 19,90

Enkönade växter:


HippophaeHavtorn 2L kruka2064,901 han+3 hon* Gäller inte familjeträd (redan flera sorter), ej heller dvärgstamsträd och spaljeträd.
**För en del växter behövs specialjord med lågt pH och i de fall (blåbär) har vi valt att inkludera jorden mer eller mindre som mängdrabatt. **Priset för sorter med listpris 20€ blir 2 st för 39,90+jord.

Vanliga morellkörsbär inkl körsbärsbuskar har god självpollinering varför dessa inte finns i listan men omfattas nog ändå av rabatten för två..

Jordgubbar, smultron och vinbär inkl. krusbär är alla växter med god självpollinering. I denna grupp förekommer dock skilda mängdrabatter för visst antal.

På andra växter kan också förekomma mängdrabatt som paketpris men dessa är ännu inte standard i vår prislista. T.ex Prydnadsäppel brukar nästan alltid säljas två för visst pris under blomningssäsong.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar