fredag 15 september 2017

Födelsedagsträd till Nordenföreningen


Idag var jag på ett mera delikat uppdrag. Nordenföreningen i Närpes fyller 70 år och i samband med detta ville man från föreningens sida plantera ett träd som Finland 100 årsgåva till Närpes Stad. Redan i vintras lovade jag att vi på Wickmans Plantskola skulle sponsra födelsedagsträdet och nu blev det alltså att uppfylla löftet.

Text: Kjell Wickman, plantskolist på Wickmans Plantskola,  15.09.2017.Vid val av träd har vi också litet anspelat på Finlands 100-års firande och har därför valt ett träd av ett äkta finländskt ursprung, en parklindssort från Tavastehustrakten, Tilia x vulgaris 'Siivonen'.

Vi var många som ville ta del i planteringen...

Lilian Ivars i egenskap av Nordenföreningens ordförande

Olav Sjögård som stadsstyrelsens representant

och Steinunn Gudrunsdottir på vänorts-födelsedagsbesök från Akranes

Hans-Erik Lindqvist från Närpes Stad

följt av Björn Häggblom, Närpes Stad
Stefan Manssén, mångårig sekreterare för Nordenföreningen

...och många fler. 

och ett par hyllningsstycken spelades.
och så hade Nordenföreningen fixat med dricka...
...skål för 70-åringen...och skål för Finland 100 år.
Siivonen parklinden skall så småningom bli en del i den nya "sittvänliga" parken
äkta finsk vara

och så här var tankegången när plantskolan ställde upp på detta:

"Att just vår plantskola sponsrar detta födelsdagsträd känns för oss som ett tack till Nordenföreningen  och speciellt då ett tack från alla våra sommarjobbande Närpesungdomar vilka under sina sommarjobb på plantskolan fått en chans att lära känna de nordjobbarungdomar vi haft möjlighet att ha anställda på plantskolan. Till skaran som tackar kan vi i dagsläget också  lägga till en eller ett par f.d nordjobbare som senare blivit närapå som familjemedlemmar.

Personligen tycker jag också att Nordenföreningens tanke att låta trädet gå vidare till Närpes stad är alldeles utmärkt, och man kan väl närmast betrakta det som en extra säkerhet att trädet ska få stå kvar, och under lång tid framöver påminna om föreningens arbete för nordiskt samarbete"
 
Vi hoppas alltså härmed på god tillväxt - för trädet  och för de fortsatta nordiska kontakterna.

tillägg 19 sept: Sydin har en artikel om Nordenföreningens 70 års jubileum med "Parklindsrubrik o bild"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar